Pontoppidan Centret

Det nye Pontoppidan Center ønsker at blive træfpunkt for et af dansk litteraturs helt store forfatterskaber. Centret vil arbejde med både forskning i, formidling og digitalisering af Henrik Pontoppidans forfatterskab og interessere sig for, hvordan der kan undervises i Pontoppidan i folkeskolen og gymnasiet.

Det nye Pontoppidan Center ønsker at blive træfpunkt for et af dansk litteraturs helt store forfatterskaber. Centret vil arbejde med både forskning i, formidling og digitalisering af Henrik Pontoppidans forfatterskab og interessere sig for, hvordan der kan undervises i Pontoppidan i folkeskolen og gymnasiet.

Åbningsseminar

15. september 2020, kl. 10-16, Odense Adelige Jomfrukloster

Forskning, fortolkning, formidling, aktualisering og aktivisme. Pontoppidan Centret ved Syddansk Universitet ønsker at blive træfpunkt for den mangesidede interesse i et af dansk litteraturs helt store forfatterskaber. Til dette åbningsseminar har vi inviteret repræsentanter fra den offentlige debat, de forskellige grene af forskningen og det frivillige arbejde. Hør dem give deres bud på Pontoppidans betydning og deres ønsker til fremtidens forskning. Pontoppidan i godt selskab – nu også med Center!

Download invitation og program.

Program

10.00 Velkomst ved dekan Simon Møberg Torp og institutleder Per Krogh Hansen
10.10 Oplæg ved Christian Jensen, Flemming Behrendt, Jens Bjerring-Hansen og Steen Beck
12.10 Frokost
13.00 Oplæg ved Johan Rosdahl, Jesper Gehlert Nielsen, Kamilla Jensen Husen og Nils Gunder Hansen
15.00 Afsluttende diskussion, kaffe og kage
16.00 Tak for i dag

Alle er velkomne og arrangementet er gratis. Dog begrænset antal pladser. 
Tilmelding til anhoe@sdu.dk inden 1. september (først-til-mølle).

Abstracts

Christian Jensen: Et liv med Lykke-Per
Christian Jensen har læst Lykke-Per, da han var 20, 30 og 40 år. Allerede nu frygter han læsningen som 50-årig. Hør hvorfor? Og hør chefredaktørens bud på, hvorfor vi aldrig bliver færdig med hverken Lykke-Per eller Pontoppidans forfatterskab.
Christian Jensen er chefredaktør på dagbladet Politiken
Flemming Behrendt: Synspunktet for min Pontoppidan-Virksomhed
I 1963-64 udarbejdede Flemming Behrendt et speciale om Pontoppidans omarbejdelser. Sidste år udgav han en stor, tung bog om Pontoppidan: Livsrusen. Hvad slags bog er det? Hvad drev ham? Hvordan kunne han dog holde det ud? Og hvad skal læseren ikke vente af den?
Flemming Behrendt er grundlægger af Pontoppidan Selskabet og netstedet www.henrikpontoppidan.dk
Jens Bjerring-Hansen: Det moderne gennembruds romaner (ca. 900 stk.)
Til efteråret påbegynder Jens Bjerring-Hansen et treårigt forskningsprojekt, der skal undersøge den danske romanlitteratur 1870-99 ved hjælp af digitale, kvantitative metoder. Hvad er ideen med det? Og hvordan kan Pontoppidan – og i det hele taget perspektiver på enkeltforfatterskaber og kanon – tænkes ind i forehavendet?
Jens Bjerring-Hansen er lektor i dansk litteratur ved Københavns Universitet
Steen Beck: Hvilken Lykke-Per? En sammenligning af bog og film
Med Bille Augusts filmatisering af Lykke-Per har historien om præstesønnen og ingeniøren, der drømte om at blive et nyt overmenneske og endte sit liv som dødsmærket landmåler i Thy fået en aktuel opmærksomhed langt ud over romanens grænser. Eller har den? For er romanens og filmens Per den samme? Og hvad er konsekvensen for vores forståelse af en af dansk litteraturs store (anti)helte, når hans historie fortælles på en ny måde i et andet medie end det oprindelige.
Steen Beck er lektor i Uddannelsesvidenskab ved Syddansk Universitet
Johan Rosdahl: Pontoppidan i godt selskab - nu med center!
Pontoppidan Selskabet blev stiftet af Flemming Behrendt i oktober 2000. og med anledning i det pudsige sammenfald: jubilæum og oprettelsen af et Pontoppidan Center vil oplægget give et rids af Selskabet historie og hidtidige virksomhed. Hvad er et Litterært Selskab? Museum eller mulighed? Og hvad er fremtiden for sådan et old-school foretagende? Hvad kan de to institutioner, Selskab og Center, forvente af hinanden?
Johan Rosdahl er formand for Pontoppidan Selskabet
Jesper Gehlert Nielsen: Den digitale Pontoppidan
En tekstkritisk udgivelse af Henrik Pontoppidans store romaner må nødvendigvis tage højde for de omfattende omarbejdelser fra forfatterens hånd. En digital udgave kan i princippet rumme alle versioner af teksterne, bringe dem synoptisk, markere forskelle og dermed gøre det muligt at følge Pontoppidans fortløbende arbejde med de store romaner ned til mindste detalje. I 2019 bevilgede Moth-Lunds fond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond midler til et pilotprojekt, der dels skulle afklare omfang og kvalitet af det overleverede tekstmateriale, dels skitsere mulighederne og rammerne for en samlet udgivelse (digital og trykt udgave) af Pontoppidans store romaner. Oplægget vil præsentere disse resultater.
Jesper Gehlert Nielsen er ledende redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Kamilla Jensen Husen: Pontoppidans kvinder – en ny vinkel?
Henrik Pontoppidans skildringer af markante kvindeskikkelser som Lykke-Pers Jakobe og Nanny eller Jytte Abildgaard fra De dødes rige er velbeskrevet i Pontoppidan-receptionen, men måske er der stadig noget at komme efter ved at undersøge beskrivelserne af de mere stille eksistenser fra de små romaner og novellesamlinger? En interessant vinkel kunne være at sætte fokus på de forestillinger om kvindeliv i små kår, som Pontoppidan skildrer i de kortere fortællinger – og som måske kan genfindes i bipersonerne i de store romanværker.
Kamilla Jensen Husen er forskningsbibliotekar ved Syddansk Universitetsbibliotek
Nils Gunder Hansen: På speed date med Pontoppidans forfatterskab
Da Nils Gunder Hansen i efteråret 2019 blev spurgt om han ville lede Pontoppidan Centret Studier på SDU, genlæste han over nogle måneder hele forfatterskabet. Hvilke mønstre, motiver, greb og mekanismer viser sig, når man, helt uden nærlæsning og forskningsmæssig fordybelse, styrter sig ned i Pontoppidan? Og hvilke typer af nutidig forskning kalder forfatterskabet på i en centerdannelse med forskellige søjler?
Nils Gunder Hansen er professor i tekst- og kulturanalyse ved Syddansk Universitet