Skip to main content

Pontoppidan Centret

Pontoppidan Centret ønsker at blive træfpunkt for et af dansk litteraturs helt store forfatterskaber. Centret vil arbejde med både forskning i, formidling og digitalisering af Henrik Pontoppidans forfatterskab og interessere sig for, hvordan der kan undervises i Pontoppidan i folkeskolen og gymnasiet.

Forskning, fortolkning, formidling, aktualisering og aktivisme. Pontoppidan Centret ved Syddansk Universitet ønsker at blive træfpunkt for den mangesidede interesse i et af dansk litteraturs helt store forfatterskaber.

Vi vil etablere overblik over, være samtalestation for og drivkraft i Pontoppidan-forskningen i Danmark og i udlandet. Vi vil samarbejde og udveksle inspiration og synsvinkler med det store frivillige arbejde, der gennem mange år er gjort i Pontoppidan Selskabet og omkring netstedet Henrikpontoppidan.dk med dets utroligt tekst- og vidensbase.

Åbningsseminar 

Den 15. september 2020 blev åbningen af Pontoppidan Centret fejret ved et heldagsseminar. Her gav en række repræsentanter fra den offentlige debat, de forskellige grene af forskningen og det frivillige arbejde deres bud på Pontoppidans betydning og deres ønsker til fremtidens forskning. Blandt oplægsholderne var Christian Jensen, chefredaktør ved Politiken, Flemming Behrendt, grundlægger af Pontoppidan Selskabet, Jens Bjerring-Hansen, lektor ved Københavns Universitet, Steen Beck, lektor ved SDU, Johan Rosdahl, formand Pontoppidan Selskabet, Karen Skovgaard-Petersen, Direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Kamilla Jensen Husen, forskningsbibliotekar ved SDU og Nils Gunder Hansen, professor ved SDU og centerleder for Pontoppidan Centret.

Se seminarprogrammet her.