Skip to main content

Teoretisk Pædagogikum for gymnasieområdet

Teoretisk Pædagogikum er målrettet gymnasielærere, som er i pædagogikum i henhold til Lov om pædagogikum og til Bekendtgørelse om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser. Uddannelsen er en forskningsbaseret vekseluddannelse, der etablerer en stærk forbindelse mellem gymnasielærernes teoretiske og praktiske pædagogikum. Der uddannes ca. 500 gymnasielærere hvert år, og uddannelsen udvikles i et samarbejde mellem Aalborg, Aarhus, Roskilde, København og Syddansk Universiteter.

Læs mere om Teoretisk Pædagogikum her.

 

Master i Gymnasiepædagogik (didaktik og ledelse)

Master i gymnasiepædagogik er en 4-semesters masteruddannelse, der retter sig direkte til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser. Undervisningen giver den masterstuderende overblik på et teoretisk og forskningsbaseret niveau og har fokus på at forstå og forklare den daglige praksis i gymnasiet.

MIG/Didaktik er for gymnasielærere, der satser på at kvalificere sig fagdidaktisk og almendidaktisk /-pædagogisk. Uddannelsen sigter på, at deltagerne føres a jour i de hurtigt voksende teoridannelser inden for emner som skolekultur, læring og didaktik og anvender teorier og metoder til at undersøge og forstå egen og andres skolekultur og undervisningspraksis.

MIG/Ledelse er for gymnasielærere og -ledere med interesse for organisation, organisationsudvikling, strategi og ledelse. På MIG/Ledelse undervises der i generel teori om organisation og organisationsudvikling, om ressourcestyring og strategi, og gymnasiets aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger bruges som case og udgangspunkt for analyse og diskussion.

Læs mere om Master i Gymnasiepædagogik her.

 

Mastermodul i Didaktisk Udviklingsledelse
Master Modul - Didaktisk Udviklingsledelse' er et uddannelsesforløb for lærere, der efter pædagogikum og nogle års erfaring ønsker at udvikle undervisningen på gymnasiet ved at kombinere praksis, teori og viden om systematisk udviklingsarbejde. Sideløbende med undervisning arbejder deltagerne under supervision med udviklingsprojekter fra egen skole, typisk relateret til skolens indsatsområder.

Læs mere om Mastermodul i Didaktisk Udviklingsledelse her.

 

Særligt tilrettelagte efteruddannelseskurser

Kurser for vejledere, kursusledere/tilsynsførende og vikarer
En væsentlig del af IKV’s efteruddannelsesaktiviteter er rettet mod aktørerne i praktisk pædagogikum, dvs. vejledere og kursusledere. Kursusindholdet ajourføres løbende, så sammenhængen mellem teoretisk og praktisk pædagogikum tilgodeses. 
Se de aktuelle udbud her.

I forlængelse af centrets forskning og undervisning udbydes løbende kurser for de gymnasiale uddannelser. Kurserne har typisk et mere almendidaktisk fokus, og de udbydes dels i samarbejde med GL-E, dels skolebaseret.
Se de aktuelle udbud her.

Temadage er (fler-)faglige inspirationskurser, hvor forskere fra alle fakulteter giver input til undervisningen på de gymnasiale uddannelser. Derudover får deltagerne materiale til brug i undervisningen og til egen forberedelse.
Se de aktuelle udbud her.

Sidst opdateret: 30.03.2022