Center for Gymnasieforskning

Center for Gymnasieforskning

Syddansk Universitet er hjemsted for omfangsrige forsknings- og uddannelsesaktiviteter på gymnasieområdet. I Center for Gymnasieforskning er forskning og udvikling funderet i tværfaglige samarbejder og en løbende dialog med sektoren.

Find Center for Gymnasieforskning på LinkedIn
her
Kontakt Centerleder Ane Qvortrup

tel: 6550 2224 eller mail: anq@sdu.dk

Kontakt Projektkoordinator Bettina Ross

tel: 6550 3659 eller mail: bettina.ross@sdu.dk