Menu

Centre

H.C. Andersen Centret
H.C. Andersen Centret bedriver forskning på højeste internationale niveau, og det er målet at udvikle nye litteratur-, kultur- samt formidlingsvidenskabelige tilgange til H.C. Andersen og til Andersens samlede kunstnerværk. H.C. Andersen Center danner hjemsted for samarbejder med internationale og danske forskere, kulturformidlere samt andre relevante og seriøse aktører på området.

SDU Universitetspædagogik
SDU Universitetspædagogik (SDU-UP) skal i samspil med fakulteterne og relevante enheder medvirke til forbedring af kvaliteten af undervisning, læring og prøveformer, herunder e-læring og digitale eksamener, ved Syddansk Universitet (SDU). Dette opnås gennem universitetspædagogikum og andre pædagogiske kurser og workshops, der udbydes af enheden og er åbne for alle undervisere på SDU. Enheden tilbyder desuden individuel- eller gruppevejledning til undervisere, der er interesserede i at udvikle deres undervisnings- og evalueringsaktiviteter. Anvendelse af e-læring er et særligt fokusområde. SDU Universitetspædagogik beskæftiger sig med forskning i og udvikling og dokumentation af universitetspædagogisk praksis samt formidling heraf via eksempelvis videnskabelige artikler nationalt og internationalt.

Center for Interdisciplinær Forskning og Udvikling
SDU CIFU samler Institut for Kulturvidenskabers projektsamarbejder med eksterne institutioner. Centret er interdisciplinært, fordi det er optaget af gensidig inspiration mellem forskning og universitetseksterne institutioner med henblik på at styrke både forskningsbaseret praksis og praksisinformeret forskning. Samtidig er det interdisciplinært, fordi det er repræsenteret ved og rækker ud til instituttets veletablerede forskningsmiljøer inden for fagområderne filosofi, kulturstudier, litteratur, medievidenskab og uddannelsesvidenskab. 

DREAM - Danish Research Center on Education and Advanced Media Materials
DREAM er et nationalt forskningskonsortium, der består af Institut for Kulturvidenskaber, og Institut for Fysik og Kemi, begge Syddansk Universitet; Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet; samt 11 danske museer, oplevelses- og sciencecentre.
DREAM forsker i, hvordan digitale medier medvirker til at udvikle kreativ og innovativ læring for børn og unge, og centret medvirker til at udvikle nye læremidler og læringsmiljøer, der kan fremme digitale kompetencer.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies