Centre

Centre

H.C. Andersen Centret

H.C. Andersen Centret bedriver forskning på højeste internationale niveau, og det er målet at udvikle  nye litteratur-, kultur- samt formidlingsvidenskabelige tilgange til H.C. Andersen og til Andersens samlede kunstværk. H.C. Andersen Center danner hjemsted for samarbejder med internationale og danske forskere, kulturformidlere samt andre relevante og seriøse aktører på området. 

Center for Gymnasieforskning

Gymnasiet er i dag presset fra mange sider, og det kræver andre tilgange og nye fokuseringer. Derfor opretter SDU nu Center for Gymnasieforskning, der skal udbygge den nationale førerposition inden for gymnasieforskningen og skrue ekstra op for samarbejdet med både gymnasier, fagmiljøer på universiteterne mv.

Center for Interdisciplinær Forskning og Udvikling

SDU CIFU samler Institut for Kulturvidenskaber projektsamarbejder med eksterne institutioner. Centret er interdisciplinært, fordi det er optaget af gensidig inspiration mellem forskning og universitetseksterne institutioner med henblik på at styrke både forskningsbaseret praksis og praksisformeret forskning. Samtidig er det interdisciplinært, fordi det er repræsenteret ved og rækker ud til instituttets vedetablerede forskningsmiljøer inden for fagområderne filosofi, kulturstudier, litteratur, medievidenskab og uddannelsesvidenskab.

Pontoppidan Centret

Henrik Pontoppidan fortjener mere intensivt fokus, derfor har SDU oprettet et Pontoppidan-center. Det nye Pontoppidan-center ønsker at blive træfpunkt for den mangesidede interesse i et af dansk litteraturs helt store forfatterskaber. Centret vil arbejde med både forskning i, formidling og digitalisering af forfatterskabet og interessere sig for, hvordan der kan undervises i Pontoppidan i folkeskolen og gymnasiet.