Ph.d.-forsvar Henriette Blomgren den 4. april 2019

Det Humanistiske Fakultet har antaget afhandlingen:

Æstetiske processer i daginstitutionen – aktionsforskningsinspireret  projekt hvor pædagoger og kunstnere  samarbejder.

Forsvaret finder sted torsdag den  4. april 2019 kl. 13.15 i U47, Odense
Mødeleder:  Viceinstitutleder Lars Handesten

Bedømmelsesudvalg:
Lektor Karin Esmann Knudsen (formand) Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Lektor Kim Rasmussen Roskilde Universitet
 
Professor Jorunn Spord Borgen Norges Idrettshøgskole
Vejleder: Lektor Herdis Toft

Efter forsvaret vil Institut for Kulturvidenskaber være vært ved en mindre reception i Comenius Alle interesserede er velkomne

Læs indbydelsen