Ph.d.-forsvar Maria Pia Pettersson

Det Humanistiske Fakultet har antaget ph.d.-afhandlingen:
 
Potentialer for interkulturel dannelse i elevers praksisser i folkeskolens tyskundervisning. Et studie af  spændingsfeltet mellem tyskfagets teoretiske, retoriske og kulturelle praksis.

 

15. august 2019 kl. 13.00 i lokale 97, Syddansk Universitet, Odense 

 

Mødeleder:
Lektor Anders Engberg-Pedersen, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Bedømmelsesudvalg:
Professor Nikolaj Elf (formand), Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Lektor Petra Daryai-Hansen, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet
Professor emeritus Michael Byram, School of Education, Durham University
Vejleder: Professor Ellen Krogh, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
 
Efter forsvaret vil Institut for Kulturvidenskaber være vært ved en reception i mødelokale Comenius.