Ph.d. forsvar 12. juni, Søren Mads Mau

Det Humanistiske Fakultet har antaget  ph.d.-afhandlingen:

Mute Compulsion - A Theory of the Economic Power of Capital.

Forsvaret finder sted den 12. juni 2019 kl. 13.15 i lokale U110, Syddansk Universitet, Odense


Mødeleder:
Viceinstitutleder Lars Handesten, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
 Bedømmelsesudvalg:
Lektor Erik  Granly Jensen (formand), Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Senior Lecturer Nina Power, University of Roehampton, London
Dr. Michael Heinrich, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Vejleder: Lektor Anne-Marie Søndergaard Christiensen

Efter forsvaret vil Institut for Kulturvidenskaber være vært ved en reception i mødelokale Comenius. Alle interesserede er velkomne