Gymnasiet anno 2019 7. marts


IKV

De seneste 15 år har en række reformer og generelle moderniseringsprocesser ført til forandringer af det danske gymnasium. Tidligere studier peger på, hvordan forandringerne viser sig på skole-, fag-, lærer- og elevniveau samt ift. rammerne for og behovene i undervisning. 

I 2018 opstartede Syddansk Universitet et stort 4-årigt forskningsprojekt involverende 39 gymnasier i et mixed method design med kvantitative og kvalitative studier hvert år. Hensigten med projektet er at forstå gymnasiets aktuelle situation i lyset af forandringerne.
 
Den 7. marts afholdes konferencen Gymnasiet anno 2019 præsenterer resultaterne fra de første halvandet år af projektet. Det vil blive præsenteret forskellige temaer, som er trådt frem gennem de kvantitative og kvalitative studier, i dialog med de empiriske data fra projektet samt tidligere forskning på området.

Konference Gymnasiet anno 2019 
7. marts - 9.00-17.30, SDU
Du kan se konferencens program her

Tilmeld dig konferencen her.

Projektets forskere:
Professor Ane Qvortrup
Lektor Anke Piekut 
Lektor Camilla Kølsen Petersen 
Professor Ellen Krogh 
Lektor Lilli Zeuner 
Professor Nikolaj Elf 
Lektor Peter Henrik Raae  
Lektor Peter Hobel 
Lektor Tina Høegh 
Lektor Torben Spanget Christensen