Fratrædelsesforelæsning professor Marianne Børch 4. september 2019

 

Fratrædelsesforelæsning ved professor Marianne Børch

Titel: L-Space Contains Infinity

Onsdag den 4. september 2019 kl. 13.00 i lokale U9, SDU Odense

I anledning af, at Marianne Børch fratræder sin stilling som professor i engelsk litteratur ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU, indbyder instituttet hermed til fratrædelsesforelæsning.

Program:
Velkomst ved viceinstitutleder Anders Engberg-Pedersen
F
ratrædelsesforelæsning ved professor Marianne Børch

 

Efterfølgende reception i Comenius. Tilmelding senest 27. august 2019 via Link

 

Udvalgte værker:

“Writing Remembering Orality: Geoffrey Chaucer’s Sir Thopas”, European Journal of English Studies 10:2, 2006 .

“The Semantics of Originality as Indicator of the Cultural Paradigm Shift from Medieval to Modern” in Origins as a Paradigm in the Sciences and in the Humanities. ed. Paola Spinozzi & Alessandro Zironi, Göttingen: V & R Unipress, 2010.

“Byatt versus Bloom: or, Reading by Patricide versus Reading by Love” in Plotting the Reading Experience: theory/practice/politics, ed. Rothbauer, Skjerdingstad et al. WLU Press, 2016