Universiteternes gymnasiedage 3.-4. oktober


IKV

Overgange fra grundskole til gymnasium og videre i livet - set i et elev-, lærer- og organisationsperspektiv

 

I august begynder de nye gymnasieelever og hf-kursister deres ungdomsuddannelse. For mange er overgangen fra grundskole til gymnasium vanskelig, fordi ungdomsuddannelserne har en anderledes tilgang til faglighed, flerfaglighed, undervisning og læring end den, de kender fra grundskolen. Endvidere finder mange unge det vanskeligt at træffe valg i forhold til overgangen til videre uddannelse, arbejdsmarkedet og måske til livet i det hele taget. 

Oven i dette bliver disse unge  de første studenter under Gymnasiereformen 2017. 

På skolerne har man blik for overgangenes betydning, og man gør meget for at lette overgangene. Men hvad kan forskerne fortælle os om disse unge og deres forudsætninger? Hvordan kan der handles ud fra denne viden i et lærer- og organisationsperspektiv, og hvordan handles der allerede? Disse spørgsmål ønsker vi blandt andet at drøfte med udgangspunkt i de perspektiver og krav den nye gymnasielov formulerer i §29:

 • At styrke eleverne til at håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet
 • At give eleverne viden om og erfaring med fagenes anvendelse i et studie-/karriereperspektiv og et personligt perspektiv
 • At eleverne opnår skriftlige og almene studiekompetencer
 • At elevernes evner udvikles til at finde løsninger på faglige problemstillinger
 • At eleverne opnår kundskaber og kompetence til at arbejde med sprog, kulturforståelse og globale problemstillinger
 • At eleverne opnår digitale kompetencer til at forholde sig kildekritisk og til at arbejde med skabelsen af digitale produkter.
   

Universiteternes Gymnasiedage er udviklet i samarbejde mellem Ålborg Universitet, Aarhus Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet, som i konsortium udbyder og udvikler teoretisk pædagogikum. Gennem dette samarbejde har vi kunnet invitere en række kendte forskere samt lærere, ledere og elever til at udveksle viden og erfaringer og derigennem give mulige svar på de spørgsmål og problemstillinger, som UG-dage og hverdagen på netop den ungdomsuddannelse, du er engageret i, rejser. Formålet med dagene er, at du får yderligere input til, at I på din institution kan kvalificere arbejdet med overgange mellem uddannelsesinstitutioner. 

Tid og sted 

 • Odense 3.-4. oktober 2017, Syddansk Universitet, Campusvej 55, lokale 100 
 • Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 10.00-17.00 med efterfølgende særforlæsning og middag
 • Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 9.30-16.00

 

Tilmelding

Man kan tilmelde sig begge dage samlet eller én enkelt dag – enten tirsdag den 3. oktober eller onsdag den 4. oktober

Ved tilmelding anfører man sine selvvalgte emner, og der skal vælges deltagelse i middag og underholdning 3. okt. 

Tilmeldingsfrist: 15 september 

Vi gør opmærksom på, at dele af konferencen vil blive filmet.


Se programmet HER

Se video med Mette Pless og Anders Ladegaard her.