Skriverudviklinger i gymnasiet - fund og didaktiske perspektiver 12. januar


IKV

Bogen Skriverudviklinger i gymnasiet, som udkom i november 2016, er den tredje bog fra forskningsprojektet Faglighed og skriftlighed (FoS). Tidligere har vi udsendt Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse (2014) og Elevskrivere i gymnasiefag (2015). På www.sdu.dk/fos kan man finde henvisninger til andre publikationer fra projektet. Faglighed og skriftlighed har været finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Faglighed og skriftlighed drives af interessen i at blive klogere på, hvordan gymnasieelever lærer sig fag gennem skrivning og skrivning gennem fag, og hvordan de udvikler skrivekompetencer og skriveridentiteter gennem deres gymnasiale uddannelser. Det særlige ved projektet er, at vi systematisk har anlagt elevernes perspektiv og derigennem har fået indsigt i, hvordan skoleskrivningen erfares og bruges af eleverne.

Et helt centralt fund i projektet er hvor stor betydning elevernes grad af identifikation med skriveopgaverne er for deres skrive- og skriverudvikling. Det er et hovedtema i Skriverudviklinger i gymnasiet at skriverudvikling er meget tæt forbundet med skriveudvikling. Vi undersøger i bogen hvordan eleverne forstår sig selv som skrivere, hvordan deres identifikationsmønstre forandrer sig over tid, og hvordan disse mønstre forbinder sig med udviklinger af deres faglige tekster.

Hovedformålet med konferencen er at præsentere observationer og fund fra Skriverudviklinger i gymnasiet og at diskutere didaktiske perspektiver af forskningen. Men derudover vil deltagerne på konferencen også få mulighed for at høre om forskningsbaserede skoleudviklingsprojekter i Faglighed og skriftligheds netværksprojekt og om andre forskningsprojekter i forlængelse af FoS.

Studerende