NOFA 6 Nordisk Fagdidaktisk konference 29.-31. maj


IKV

Konferencens tema (kort version)

Samspil mellem almendidaktik og fagdidaktik i skole og i læreruddannelse – perspektiver og udfordringer
Almendidaktik og fagdidaktik er komplementære, rettet imod det samme felt, uddannelse og undervisning. Almendidaktikken beskæftiger sig med, hvad der er skolens formål, og retter således blikket mod forhold der gælder uanset fag, fx elevers forskellige forudsætninger, elever og køn, det flerkulturelle klasserum o.a., men også uddannelsens mål, fx dannelsesmål og studiekompetence, undervisnings- og evalueringsformer, undervisning og teknologi, klasserumsledelse mv.  Fagdidaktikken beskæftiger sig med fagenes legitimitet og betydning i skolen og retter således netop blikket mod forhold der vedrører de enkelte skolefag. 

Arrangerende institutioner
Syddansk Universitet
University College Lillebælt
University College Syddanmark