NNMF 6: Grænsegængere 30. november-1. december


IKV

Nordisk Netværk for Modersmålsdidaktisk Forskning (NNMF) arranger sin 6. nordiske konference på Syddansk Universitet, Odense, 30. nov.-1. dec. 2017. Prækonference med ph.d.-kursus 29. nov. 2017.

NNMF 6: Grænsegængere

Elevers muligheder for adgang til og engagement i de nordiske modersmålsfag

 

Om konferencens tema

I såvel nordiske modersmålsfag som internationalt observeres elever der kan opfattes som grænsegængere. Grænsegængere forstår vi som elever der har svært ved at få adgang til og engagere sig i modersmålsfaget, eller som af forskellige årsager ikke kan identificere sig med faget. I Iæseforskningen taler man fx om læsesvage elever, i skriveforskningen om struggling writers, i flersprogs-pædagogikken om minoritetssprogede elever, i mediedidaktikken om digitale superbrugere der er aktive i uformelle læringsnetværk, men ikke i modersmålsfaget. Alle disse elevgrupper – og flere til – agerer på grænsen af faget eller helt uden for. De har svært ved at få en stemme i faget og ønsker det måske heller ikke. De udfordrer modersmålsfagets grænser og selvforståelse. 

Denne konference sætter fokus på hvordan vi forsker i grænsegængere, hvad vi véd om dem, hvordan deres adgang til og engagement i fremtidens nationale og transnationale modersmålsfag kan støttes, og hvad det betyder for fagets identitet og afgrænsninger.

 

Keynote-forelæsere 

Gunther Kress, professor, UCL Institute of Education, University College London

Ola Erstad, professor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

 

Vært

Nikolaj Elf, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, nfe@sdu.dk.

 

Konferencens præsentationer

Introduktion

Christina Mathiesen

Ola Erstad

Helle Rørbech

Mette Vedsgaard

Afslutning

 

Arrangører

Konferencen arrangeres af:

Ellen Krogh, professor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber (IKV), SDU

Anke Piekut, lektor, ph.d., IKV, SDU

Tina Høegh, lektor, ph.d., IKV, SDU

Nikolaj Elf, lektor, ph.d., IKV, SDU

i samarbejde med styregruppen for Netværk for Danskfagenes Didaktik (DaDi).

 

Velkommen til NNMF 6 i Odense!