Skip to main content
DA / EN

When China awakens... Dansk multinational virksomhed i Asien før Anden Verdenskrig

Den adfærd udfordrer bondebilledet og udgør en erfaringsbank for nutidens erhvervsliv – men har ikke været genstand for målrettet forskning. Én af virksomhederne var F.L. Schmidt & Co., der fra 1897 til 1939 byggede størstedelen af Asiens cementindustri og etablerede afdelinger i Kina (1924), Japan (1926) og Indien (1938).

Målet med dette projekt er at afdække den strategiske baggrund og erfaringerne med at vælge besværet med etableringen i den omskiftelige, risikofyldte og kulturelt fjertstående sfære, frem for blot at eksportere og benytte lokale samarbejdspartnere. I kraft af en unik mulighed for adgang til virksomhedsarkivet vil periodens internationalt betydeligste danske virksomheds multinationale strategi for det første blive analyseret. Projektet vil derved tilvejebringe et nyt grundlag for forståelsen af dansk-asiatiske relationer og styrke nytolkningen af dansk industris rolle med paralleller til nutiden, hvor særligt Kina anses for en uundgåelig del af danske virksomheders fremtid, og hvor behovet for fjernøstlige erfaringer ofte fremhæves.

Projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation med bevilling af et postdocstipendium tildelt Morten Pedersen.

Sidst opdateret: 07.12.2023