Skip to main content

TRILO PUBLIKATIONER

Både forskningsansatte, undervisere, studenterforskere og eksterne medlemmer af TRILO publicerer deres forskning. Nedenstående oversigt dækker den forskning, medlemmer af TRILO har publiceret siden 2015.

 

Publikationsliste:

 • Andersen, Tabitha Guldberg (2015): Uden Patienter, Intet Hospital - et organisationskulturstudie i patientinddragelse. In: Det Ny Merino, nr. 2. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Andreassen, My Gaarde (2016): Vi lukker Den åbne skole op - En empirisk forståelse og teoretisk undersøgelse af et co-production med selvstændige aktører. In: Det Ny Merino, nr. 6. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Andreassen, My Gaarde (2018): Evaluering. In: Jacob Fanth og My Gaarde Andreassen (red.) (2018): Professionel kommunikation. København: Samfundslitteratur.

 • Brandi, Mie (2016): En verden af viden. In: Det Ny Merino, nr. 29. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Bruhn, Emilie Svane (2021):  Mænd og Piger i Dansk Akademia. In: Det Ny Merino, nr. 56. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Brøgger, Stina Rydell (2019): Mellemledelse - som at blive tacklet fra alle vinkler. In: Det Ny Merino, nr. 2. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation. 

 • Brøgger, Stina Rydell (2019): Organisationer som fodbold.  In: Det Ny Merino, nr. 32. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Callesen, Signe (2021): Vi er dem, som kun vasker røv”. En situationel dialektisk undersøgelse af trivsel i og omkring plejehjemssektoren. In:  Det Ny Merino nr. 63. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Campbell, Kimberley Alexandria (2017): Organisationer som paradokser - Et dialektisk bidrag til en nuanceret organisationsforståelse. In: Det Ny Merino, nr. 13. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Christensen, Bjarne (2018): The Process of creating value with intellectual capital as an intangible asset in communities of practice in the SME: an empirical case study. In: The Electronic Journal of Knowledge Management. Vol. 16, Is. 2. Accepted/In press.

 • Christensen, Bjarne (2018): Communication Humanistic Knowledge – Knowing the Knowing? In: Journal of Organizational Knowledge Communication. Vol. 4, No. 1.

 • Christensen, Bjarne (2018): Kommunikation og viden. In: Jacob Fanth og My Gaarde Andreassen (red.) (2018): Professionel kommunikation. København: Samfundslitteratur.

 • Christensen, Mikkel (2016): Metafor 9,5 – Organisationer som multimodalitet. In: Det Ny Merino, nr. 11. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Christoffersen, Anne Mørk (2016): Penge vokser ikke på træerne - en dialektisk tilgang til et bæredygtigt ledelsesparadigme. In: Det Ny Merino, nr. 4. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Christoffersen, Anne Mørk (2016): Situationel Dialektisk Ledelse af CSR i en Kompleks Virkelighed  - en metode til integration af CSR i mellemstore virksomheder . In: Det Ny Merino, nr. 10: Odense: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Dakwar, Julia, Anne-Christine Rosfeldt Lorentzen og Flemming Smedegaard (2015): En ansats til en teori om Situationel Dialektisk Ledelse. In: Det Ny Merino, nr. 1. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Dakwar, Julia, Anne-Christine Rosfeldt Lorentzen og Flemming Smedegaard (2017): Ni antagelser om Situationel Dialektisk Videnskabsteori. In: Det Ny Merino, nr. 15. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Dakwar, Julia, Anne-Christine Hoff Rosfeldt og Flemming Smedegaard (2018): Muligheders umuligheder og umuligheders muligheder i Situationel Dialektisk Diskursanalyse. In: Det Ny Merino, nr. 30. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Dupont, Katrine og Sara Emilie Troelsdatter (2017): Når modsætninger mødes - en operationalisering af en Situationel Dialektisk Videnskabsteori. In: Det Ny Merino, nr. 14. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Andreassen (red.) (2018): Professionel kommunikation. København: Samfundslitteratur.Dupont, Katrine og Sara Emilie Troelsdatter (2018): Kreativitet. In: Jacob Fanth og My Gaarde

 • Fabel, Jen Noel (2016): The Sustainability Compas: A CSR Classification Framework Based on a Comprehensive Literature Review. In: Det Ny Merino, nr. 30. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Fanth, Jacob (2018): Tid. In: Jacob Fanth og My Gaarde Andreassen (red.) (2018): Professionel kommunikation. København: Samfundslitteratur.

 • Hansen, Sara Skafsgaard (2021): Et opgør med lighedstegnet mellem CSR og bæredygtighed. In: Det Ny Merino nr. 57. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Høgh, Helle Frydendahl (2017): Organisationer som hjerte – et metaforisk blik på positive følelser i organisationer. In: Det Ny Merino, nr. 16. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Jacobsen, Camilla og Anna Sandal (2020): Misinformation og mistillid i sundhedsjunglen. In: Det Ny Merino, nr. 43. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Jensen, Wickie Irene Jensen (2016): Et dydsetisk perspektiv på HRM – en kritisk undersøgelse af en moderne ledelsesteori. In: Det Ny Merino, nr. 5: Odense: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Jensen, Tine Lynfort (2006): ”Et herligt blæsevejr – de første erfaringer med undervisning i innovation, projektledelse og teambuilding på International Virksomhedskommunikation, Syddansk Universitet, EMU, København

 • Jensen, Tine Lynfort & Jensen, Søren (2007): ”Virksomhedsudvikling for begyndere – en ordentlig mundfuld”, CESCO Rapport, København

 • Jensen, Tine Lynfort & Åbom, Anne (2009): ”When culture becomes a factor to consider”, in Blasco & Zølner (red): Teaching Cultural Skills, pp. 189-205, Nyt fra Samfundsvidenskaberne, København.

 • Jensen, Tine Lynfort (2010): ”Fra tanker til handling og tilbage igen. Kommentar til artiklen Inquiry-based education – har naturfagsundervisningen i Danmark brug for det?”, MONA, januar 2010.

 • Jensen, Tine Lynfort (2011): ”Who can become an entrepreneur? – er et godt spørgsmål. En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education”, Ph.D. afhandling, Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Jensen, Tine Lynfort (2011): ”Operationen lykkes hvis studenten overlever – En diskussion af det refleksives betydning i en handlingsorienteret undervisning”, i Kirketerp & Greve (red): Entreprenørskabsundervisning, Aarhus Universitetsforlag.

 • Jensen, Tine Lynfort (2012): ”Effectuation i den entreprenante læreproces på humaniora”, udgivet online af Fonden for Entreprenørskab, p. 1-38

 • Jensen, Tine Lynfort (2012): ”Legal Aliens in Entrepreneurship – An analysis of Entrepreneurship Education and Humanistic Students”, in International Review of Entrepreneurship, (2), p. 1-26

 • Jensen, Tine Lynfort (2013): “Socialt entreprenørskab blandt studerende på humaniora”, udgivet online af Fonden for Entreprenørskab, p. 1-36

 • Jensen, Tine Lynfort (2014): ”Progression og innovation – hvordan kan de to begreber berige hinanden og universitetsundervisning?”, i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, Årg. 9, nr. 17

 • Jensen, Tine Lynfort (2014): ”A holistic person perspective in measuring entrepreneurship education impact – Social entrepreneurship education at the Humanities”, in The International Journal of Management Education, 12, 349-364

 • Jensen et al (2015) in Troelsen & Nørgaard, ed: Learning TAL2014 – Proceedings from the conference TAL2014: ”Triple Helix om aktiv læring”, 49-54, Syddansk Universitet

 • Jensen et al (2016) in Wick et al: Bedømmelse og evaluering af innovations – og entreprenørskabsundervisning på de danske universiteter, 40-43, Fonden for Entreprenørskab

 • Mandrup, M. & Jensen, T. (2017): “Educational Action Research and Triple Helix principles in Entrepreneurship Education: Introducing the EARTH design to explore individuals in Triple Helix collaboration”, in Triple Helix, dec. 2017, 4:5

 • Jensen, Tine Lynfort (2018): “Back to Bildung - A Holistic Competence-based Approach to Student Engagement in Innovation Learning Processes in Higher Education”, in Sense Publications, accepted and in publication

 • Jensen, Tine Lynfort (2018): “After postmodernism comes….bridging between deconstruction and (re)construction in educational theory and practice”, in Educational Philosophy & Theory, special issue, accepted and in publication

 • Klenke, Regitze Misser, Sasja Krogh og Flemming Smedegaard (2021): Mønsterbryderprojektet – fra tabere til vindere. Konferencepublikation fra Teaching for Active Learning TAL 2020. Syddansk Universitet: Center for Universitetspædagogik.

 • Krogh, Sasja (2021): Ekstrem kommunikation. In: Det Ny Merino, nr. 64. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Krogh, Sasja: (2020): Diskurser i ekstreme fællesskaber.

 • Larsen, Kasper Kamph Flindt og Mie Johanne Winding (2018): Miljø, krop og sind: Organisationer som Medier. In: Det Ny Merino, nr. 28: Odense: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Laursen, Julie Mølgaard (2021): Vi bruger rigtig meget tid på at diskutere, hvad der kommer til at ske". In: Det Ny Merino, nr. 53. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Lidsmoes, Maria Louise Mejnborg (2021): Projektledelses forudsigelige uforudsigelighed under Covid-19. Kompleksiteten af individuelle og autopoietiske handlinger. In: Det Ny Merino nr. 62. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Lidsmoes, Maria Louise Mejnborg (2021): Fra teoretisk til praktisk projektledelse. In: Det Ny Merino, nr. 54. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Lorentzen, Anne-Christine Rosfeldt (2018): Udgangspunkt. In: Jacob Fanth og My Gaarde Andreassen (red.) (2018): Professionel kommunikation. København: Samfundslitteratur.

 • Meiland, Christina (2018): International Kommunikation. In: Jacob Fanth og My Gaarde Andreassen (red.) (2018): Professionel kommunikation. København: Samfundslitteratur.

 • Moltrup, Frederik (2019): Buber møder Berne. In: Det Ny Merino, nr. 33. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Nielsen. Mia Lyhne (2020): Situationel Dialektisk Forandrings- og Stabilitetsteori. In: Det Ny Merino, nr. 52. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Nielsen, Morten Friis (2019): Kognition i køkkenet. In: Det Ny Merino, nr. 37. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Nielsen, Sarah Hoffmann (2018): Siger de noget? En analyse af forskellige funktioner i statsministres nytårstaler i det 21. århundrede og et bud på nytårstalens fremtid. In: Det Ny Merino, nr. 26. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Nybye, N. & Rasmussen, A. (2013). Progressionsmodel: Entreprenørskabs og innovationsundervisning, Danish Foundation for Entrepreneurship – Young Enterprise [Er oversat til engelsk: The Progression Model: Education in Entrepreneurship and Innovation].

 • Nybye, N. & Rasmussen, A. (2014). ”Progressionsmodel: Entreprenørskabs og innovationsundervisning”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, årgang 9, nr. 16.

 • Nybye, N. (2017). ”Student entrepreneurship and innovation through teams in a non-business context”, In: Loué, C. & Slimane, S.B. (ed.) (2017). Proceedings of the 12th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2017 Hosted By Novancia Business School Paris France 21-22 September 2017, pp. 742-749.

 • Nybye, N. (2018). ”Når sociale idéer udfoldes af professionsstuderende – set igennem entreprenørskabsmetaforer”, In: Sprogøe, Davidsen & Boelsmand (red.), Begribe og gøre – innovation og entreprenørskab i et professionsperspektiv, Frydenlund Academic.

 • Nørfelt, Astrid (2018): Vi skal (desværre) alle sammen være her - En undersøgelse af Coop-kunders holdninger til etnisk markedsføring samt fordele og ulemper ved strategien. In: Det Ny Merino, nr. 27. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Ovcina, Mia (2017): Femvertising: #empowerment4sale - Virksomheders brug af feminisme som brandingstrategi. In: Det Ny Merino, nr. 23: Odense: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Rasmussen, Trine Lehm (2021): Nærværende, men online. In: Det Ny Merino nr. 59. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Roldsgaard, Iben Malthe (2017): En situationel og dialektisk tilgang til akassers strategiske kommunikation. In: Det Ny Merino, nr. 21: Odense: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Smedegaard, Flemming (2022): In: Det Ny Merino nr. 65. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation. Situationel Dialektisk Diskursanalyse – hvad, hvorfor og hvordan?

 • Smedegaard, Flemming (2021): ”Jeg går selvfølgelig med SDV og SDD” – om potentialer i et situationelt dialektisk mindset”. In: Det Ny Merino, nr. 55. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Smedegaard, Flemming (2020): Erhvervsstudenterforskning på elitemodul. Konferencepublikation fra Teaching for Active Learning TAL 2019. Syddansk Universitet: Center for Universitetspædagogik.

 • Smedegaard, Flemming (2019): ”Hvem vil være modtagere for min kampagne?” – Om hvorfor kommunikationsfagets afsender- og modtagerbegreber bør udskiftes af et deltagerbegreb. In: Det Ny Merino, nr. 35. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Smedegaard, Flemming (2018): Relation. In: Jacob Fanth og My Gaarde Andreassen (red.) (2018): Professionel kommunikation. København: Samfundslitteratur.

 • Steffensen, Michala Worsøe (2020): Forandring som kimen til krise. In: Det Ny Merino, nr. 45. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

 • Wittrup, Mie Sørensen (2020): At lede generation z er ligesom at afholde 100 meter løb for folk uden retningssans. In: Det Ny Merino, nr. 50. Syddansk Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.

   

Sidst opdateret: 21.02.2024