Skip to main content
DA / EN

TRILO er en utraditionel forskningsgruppe - både med hensyn til forskningsområde og deltagere

 • Vi forbinder tre helt centrale forskningsområder for det moderne humaniora - innovation, ledelse og organisation - og skaber således ny viden i krydsfeltet mellem disse områder. 
 • Vi forbinder forskellige aktører på universitetet, idet TRILO både omfatter forskere, undervisere og studerende. Viden om innovation, ledelse og organisation skaber vi således bl.a. også i studenterprojekter og ph.d.-projekter. 
 • Vi forbinder forskning og omverden, idet TRILO også består af mennesker med primær tilknytning uden for universitetet. Vi mener, at forskning og omverden beriger hinanden - frem for at være hinandens modsætninger. 

 

TRILO er forskning i aktion

TRILO har en mission om at være et stærkt brobyggende team, der forsker i innovation, ledelse og organisation, idet vi i TRILO kontinuerligt vil udforske, forske og sætte nysgerrighed, refleksion og læring i centrum. TRILO vil bidrage til løsningen af samfundets udfordringer. Vi vil derfor være en naturlig samarbejdsparter for det omgivende samfund, så vi er en forskningsgruppe, der både på og uden for universitetet skaber reflekterede resultater. For at vi kan leve op til ovenstående, aktionsforsker vi ofte. Det vil sige, at vi i samarbejde med omverdenen i vores forskning også forsøger at udvikle verden, mens vi undersøger den.

 

Multiperspektiviske tilgange til forskning

I TRILO arbejder vi ikke inden for et paradigme, men er af den opfattelse, at en bred multiperspektivisk tilgang, hvor vi trækker på indsigter fra mange forskellige paradigmer, gør os klogere.  Hos os er der intet enkelt perspektiv eller teori, der har patent på sandheden, men forskellige perspektiver og teorier kan med større og mindre nytte i det enkelte tilfælde give os nye indsigter og forståelser.

De forskellige teoretiske tilgange er for os forskellige linser eller metaforer at betragte verden igennem, for med Gareth Morgans ord: ”When we approach metaphor in this way we see that our simple premise that all theory is metaphor has far-reaching consequences. We have to accept that any theory or perspective that we bring to the study of organization and management, while capable of creating valuable insights, is also incomplete, biased, and potentially misleading” og “Metaphor is inherently paradoxical. It can create powerful insights that also become distortions, as the way of seeing created through a metaphor becomes a way of not seeing” (Morgan 2006: 5).

 

Mange forskellige TRILO-aktiviteter

TRILO's mange  aktiviteter er organiseret på følgende måde:

 • TRILO Diversitet og ligestilling er en gruppe af TRILO-medlemmer, som har en fælles interesse for at forske i emner inden for diversitet og ligestilling i forhold til etnicitet, køn, seksualitet, handicap mv.  
 • TRILO FÆLLES er åbne forskningsmøder for alle medlemmer af TRILO samt for andre interesserede
 • TRILO Forandringsledelse er en gruppe af TRILO-medlemmer, som arbejder med at forske i organisationers og menneskers udfordringer i forbindelse med forandringer samt med at udvikle teorier og metoder til at fremme en bedre forandringspraksis, hvor man har alle medarbejdere med gennem hele processen
 • TRILO HR og Ledelse er en gruppe af TRILO-medlemmer, som har en fælles interesse for at forske i aktuelle udfordringer og dilemmaer inden for HR og ledelse samt med at skitsere og afprøve nye løsninger. 
 • TRILO Innovation er en gruppe af TRILO-medlemmer, som på forskellig vis arbejder med og forsker i innovation i uddannelsessammenhænge, bl.a. udvikling af nye pædagogiske praksisser
 • TRILO 0 er en gruppe af forskere, som samarbejder om et fælles projekt, fælles publikationer o.l.
 • TRILO 2 er gruppen af elite- og specialestuderende, som aktuelt er medlemmer af TRILO
 • TRILO PH.D. er de ph.d.-studerende, som aktuelt er medlemmer af TRILO
 • TRILO FORSKNINGSFORMIDLING er projekter, kurser, foredrag, mv., som medlemmer af TRILO gennemfører uden for universitetet til gavn for en gruppe af mennesker i samfundet
 • TRILO PUBLIKATIONER er en oversigt over publikationer, som medlemmer af TRILO har skrevet

Sidst opdateret: 21.02.2024