Skip to main content
DA / EN

Publikationer

 

  • Svendsen, J. T., Lindø, A. V., Holsting, A. & Rathje, M. (2021): ”Det kan godt være, at der er problemer med kommaerne og retstavningen, men…”. I: Dansknoter. Nr. 3, 2021, s. 24-27.

  • Holsting, A., Rathje, M., Svendsen, J. T. & Lindø, A. V. (2021): ”Hvad retter de? Nyindskrevne studerendes revision af universitetsopgaver”. I: NyS 59, s. 157-186.

  • Holsting, A., Svendsen, J. T., Lindø, A. V. & Knudsen, J. (2020): ”Usynlige konventioner: Objektsproglige størrelser i studentertekster som eksempel på hidden literacy”. Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift 16, 28, s. 86-106.

  • Rathje, M. (2019): ”Afvigelser fra retskrivningsnormen i universitetsopgaver”. Yonatan Goldshtein, Inger Schoonderbeek Hansen og Tina Thode Hougaard (red.): 17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, 11.-12. oktober 2018. Århus: Aarhus Universitet, 415-437. https://projekter.au.dk/fileadmin/projekter/Muds.dk/rapporter/Muds_17.pdf

  • Blom, Jonas Nygaard; Rathje, Marianne; Jakobsen, Bjarne le Fevre; Holsting, Alexandra; Reinecke Hansen, Kenneth; Svendsen, Jesper Tinggaard; Vildhøj, Thit Wedel; Lindø, Anna Vibeke (2017). Linguistic Deviations in the Written Academic Register of Danish University Students. Oslo Studies in Language, 9(3), 169-190. http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/publications/linguistic-deviations-in-the-written-academic-register-of-danish-university-students(1dc6e59f-d295-4bb3-92f3-704ee6e12688).html 

  • Holsting, Alexandra; Svendsen, Jesper Tinggaard; Lindø, Anna Vibeke; Iversen, Ditte Lund; Blom, Jonas Nygaard; Rathje, Marianne; Hansen, Kenneth Reinecke & Jakobsen, Bjarne le Fevre (2017). ”Det første begreb i teksten er…” En undersøgelse af henvisningsformer i nyindskrevne universitetsstuderendes akademiske opgaver. I: RASK - International journal of language and communication, 46, autumn, s. 21-67.

Sidst opdateret: 01.01.2023