Skip to main content
DA / EN

Det er et tilbagevendende tema i medierne, at gymnasieelevers og universitetsstuderendes skriftsproglige kompetencer er for dårlige. Der peges her både på problemer mht. det klare og korrekte sprog og også på manglende kendskab til de akademiske genrer. Vi vil i dette projekt arbejde for at opnå en dybere forståelse af disse problemstillinger, udarbejde løsningsforslag til brug i undervisningen og deltage i debatten.

Undersøgelsesområder:

  • at kortlægge omfanget - og herunder specifikke typer - af skriftsproglige problemer i universitetsopgaver på danskfaget og journalistik
  • at undersøge, hvordan den studerende positionerer sig i teksten
  • at sammenligne de studerendes skriftsproglige problemer i universitetsopgaver med de skriftsproglige problemer i andre af deres skriftsproglige praksisser
  • at finde ud af, hvordan man i undervisningen mest effektivt sætter ind over for de forskellige typer af problemer
  • at undersøge de rammebetingelser, der ligger til grund for vurdering af de skriftsproglige opgaver

Skriftlighed på Universitet (SpUni) er en tværfakultær forskningsgruppe bestående af medlemmer fra Institut for Sprog og Kommunikation, Center for Journalistik (Institut for Statskundskab) og Dansk Sprognævn.

Sidst opdateret: 07.12.2023