Skip to main content
DA / EN

Modern Muslim Subjectivities Project

Projektet Moderne Muslimske Subjektiviteter (på engelsk: the Modern Muslim Subjectivities Project, MMSP) danner ramme for et antal kollektive og individuelle forskningsprojekter gennemført ved Center for Mellemøststudier siden 2013.

MMSP tager sit udgangspunkt i kulturteorier om konstruktionen af moderne former for subjektivitet eksemplificeret med empirisk materiale fra den moderne muslimske verden. Projektets teoretiske fællesnævner er en forståelse af at forskning i konstruktionen af moderne subjektiviteter først og fremmest er en strategi for at beskæftige sig analytisk med nogle af de mest påtrængende spørgsmål, man kan stille indenfor humanistisk videnskab, nemlig spørgsmål der udfordrer dikotomien mellem individ (mikroniveau) og samfund (makroniveau).

Forskning i moderne muslimske subjektiviteter udgør desuden et vigtigt bidrag til diskussionen af begrebet ”multiple modernities”, altså moderniteter i flertal. Fra dette teoretiske udgangspunkt stiller vi i MMSP to forbundne spørgsmål: Er moderne muslimske subjektiviteter fundamentalt forskellige fra såkaldte vestlige subjektiviteter? Eller repræsenterer de snarere historiske variationer over enslydende temaer? Projektet adresserer disse spørgsmål i et forsøg på at definere den moderne muslimske verden som en integreret del af det globale samfund ved at kombinere studier af muslimske majoritetsregioner og muslimske minoritetssamfund i Europa og Nordamerika i et komparativt perspektiv.

  • MMSP er finansieret af det danske frie forskningsråd for kultur og kommunikation (FKK), idet det modtog 5.549,401 kr. for projektet “Modernities, Subjectivities and Islamic Traditions: Religion and the Good Life in the Modern Muslim World” for perioden 2013-2018.

  •  MMSP er også finansieret af Velux Fonden for projektet “Modernity, Islamic Traditions and the Good Life: Exploring the Construction of Meaningful Modern Muslim Selfhoods” med 4.987,500 kr. for perioden 2013-2018.

  • Desuden har et delprojekt om islamiske universiteter i vesten modtaget finansiering af rejseaktiviteter fra Carlsberg Fonden med 50,000 kr. for perioden 2014-15.

  • Endelig er to delprojekter, “Everyday Citizenship and Refugee Employment on the Islands of Scandinavia” og “Cultural Negotiation Processes by Muslim Migrant Patients in Clinical Settings in Denmark” finansieret fra SDU med strategiske forskningsmidler med hhv. 1.200,000 kr. og 1.200,000 kr. begge for perioden 2017-2019.

 

LÆS MERE

Læs mere på projektets engelske version af hjemmesiden

Modern Muslim Subjectivities Project

Se også

Sidst opdateret: 10.04.2024