Skip to main content

Frans Boch Waldorff

Professor, praktiserende læge
Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Telefon: 65507643
Email: fwaldorff@health.sdu.dk