Skip to main content
DA / EN

Demente som mennesker

Dansk Humanistisk Demensforskning (DHD) er en forskningsenhed som retter sit arbejde mod at få en bedre forståelse af demens og undersøger, hvordan vi som mennesker håndterer demens.

DHD’s udgangspunkt er en åbenhed og nysgerrighed efter tværdisciplinært forskningsarbejde. Livet med og uden demens er nemlig komplekst. En forudsætning for at forstå det er en mangfoldighed af forskningstraditioner, discipliner, metoder og teorier.

Forskningen tager udgangspunkt i, at mennesket med demens fortsætter med at indgå i relationer med andre mennesker og man bryder dermed med ideen om, at demente ikke længere er en del af det samfundsmæssige fællesskab

På den baggrund vil DHD undersøge de omstændigheder, der gør det muligt at være et aktivt og kreativt menneske med demens, og hvilken betydning dette har for demensramte personer og deres pårørende. 

Har du lyst til at være med? Eller har du ideer til projekter og samarbejder?

Så er du velkommen til at kontakte:
Gitte Rasmussen
Professor (mso)
Institut for Sprog og Kommunikation
Mail: gitter@sdu.dk
Tlf: 65503116

 

Sidst opdateret: 05.12.2023