Skip to main content
DA / EN

Politisk historie

Politisk historie har traditionelt været et af historiefagets kernefelter og er det til stadighed på Institut for Historie. Vi arbejder med en meget bred tilgang til politisk historie. Det handler ikke kun om historien bag de store begivenheder, men også om strukturelle forandringsprocesser og om, hvordan politik har påvirket menneskers liv. Vi er derfor ikke kun interesseret i politik som noget, der sker i formelle institutioner. Vi er interesserede i at forstå ”det politiske” i en bredere forstand, herunder hvilke former ”det politiske” antager i forskellige sammenhænge, og hvordan det hænger sammen med andre sfærer. Instituttets forskning i politisk historie griber derfor langt ind i store emner som krig, klima, kapitalisme, kolonialisme, stat, demokrati, kultur og familier. Og alt muligt ind i mellem. Vi arbejder med mange forskellige tidsperioder, men dog med tyngde på perioden siden 1800-tallet. Geografisk har vi specialister i en række områder, fra det helt nære og danske, til nordisk, europæisk, amerikansk, britisk og international historie.

Vores forskning i politisk historie sker både i form af individuelle projekter og knyttet til instituttets forskningscentre:

Det er hensigten med forskningsprogrammet Politisk Historie SDU at skabe et frugtbart miljø for diskussion af politisk historie med afsæt i temaer og metoder, der går på tværs af individuelle specialer og forskningscentrene.   

Programledere

Professor Jesper Majbom Madsen
Tlf: (+45)65502134
E-mail: majbom@sdu.dk

Lektor Christian Damm Pedersen
Tlf: (+45)65508382
E-mail: cdp@sdu.dk

Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 15.02.2024