Skip to main content
DA / EN
Læs mere om gruppen

Historicitet

Aktuelle fænomener som fake news og idéen om ”alternative fakta” indikerer, at det almene begreb om historisk faktualitet er under forandring eller i al fald er til debat. Det strenge skel mellem fakta og fiktion, som var et produkt af det 19. århundredes historicisme, har i visse sammenhænge udspillet sin rolle, og hvor efterlader det de historiske videnskaber? Samtidig er historiske forskeres retrospektive syn på verden ikke umiddelbart i sync med aktuelle fordringer til forskningen om at levere hurtige løsninger på presserende samfundsproblemer. På tværs af akademiske discipliner er der derfor en risiko for marginalisering af det historiske perspektiv. Forskningsgruppen adresserer disse væsentlige udfordringer gennem praktiske analyser af en bred vifte af kulturelle fænomener fra den nyere og fjernere fortid samt gennem teoretiske diskussioner af kulturhistoriske metoder.

Medlemmer

Sidst opdateret: 15.02.2024