Skip to main content
DA / EN

Læs mere om Cultures and Affects of Science in Humanities

I vores studier af fortider undersøger forskningsgruppen Videnskabens kulturer og affekter (CASH), hvordan videnskab har formet og skabt den verden, vi kender: Hvordan teknologier er blevet intimt kropsliggjort og fået kød på sig (posthumanisme og somatechnics); hvordan de moderne videnskabers tilblivelsesbaner er grundlæggende sammenfiltret med menneskelige epistemologier og vice versa; hvordan videnskabelige og imperialistiske kategorier har skabt lokale og globale magtstrukturer og privilegier (postkolonialisme); hvordan humanvidenskaberne og medicin har skabt og formet vores kropslige væren og forståelser af os selv og andre (køns-, queer- og crip-studier); og hvordan vores kroppe har udfordret disse videnskabsparadigmer og genarbejdet og forandret de samme teknologier og kategorier (materialitets- og transstudier).

I vores studier af nutider undersøger CASH, hvordan den stigende teknologisering og intensiverede globalisme afslører, udfordrer og re-kalibrerer den menneskelige væren i verden: Hvordan medicinske behandlinger, forbedringer og præservering skiller vores kroppe, identiteter og slægtskaber fra hinanden og sætter dem sammen på nye måder (medicinsk humaniora, repro-, og kritiske handikap studier); hvordan droner, overvågningsteknologier, kunstig intelligens og algoritmer forandrer vores muligheder for at kategorisere, begrebsliggøre og forstå verden og vores væren i den; hvordan globale klimaforandringer tvinger os til at gentænke politiske paradigmer, kultur/natur-binariteter og menneskelig exceptionalisme (dyre- og økostudier og det anthropocene); hvordan medicin og behandling gør nogle kroppe i stand til at leve længere, sikrere og bedre, mens andre kroppe bliver udsat for tidlig død og efterlades med sygdomme, der kan behandles (biopolitik og nekropolitik); hvordan nye våben, krigsteknologier og globale såvel som lokale militarismer gennemsyrer globale geografier, lokale ulighedsstrukturer og racialiseringsprocesser (neokolonialisme og critical race studies); og hvordan globaliserede informations- og kapitalkredsløb intensiverer strømme og bevægelser af mennesker, viden og varer, herunder varegjorte menneskelig væv, celler og kød (migrations- og reprostudier samt neomarxisme og teorier om arbejde).

I vores studier af fremtider opfordrer forskningsgruppen CASH til etisk involvering i verden, og vi centraliserer studier, som har social betydning og er nødvendige. Vi undersøger, hvordan kulturforskningen kan være med til at skabe den verden, som den er del af. Vi har som mål at udvikle nye etiske svar og muligheder til presserende problemer (inklusiv, men ikke alene, klimaforandringer, lokale og globale ulighedsstrukturer i form af klasse, race, køn, nationalt tilhørsforhold, seksualitet, abilitet, religion og andre forskelsskabende markeringer) for a hjælpe med at gøre verden mere sikker og mere retfærdig. CASH har til formål at samle nye forståelsesrammer for den menneskelige væren i verden og at gentænke kroppe, identiteter, kollektiver og økosystemer i nye og mere inkluderende måder. I denne søgen centraliserer CASH etiske og innovative metodologier, participatoriske metoder og samarbejder med sociale bevægelser, interessenter og folk uden for universitetsforskningen.

Forskningsgruppen engagerer sig i en interdisciplinær humanistisk tilgang, som hviler på Kritiske Kulturstudier, Visuel og Auditiv Kulturstudier, Kritiske Kulturarvsstudier, Feministiske Science og Technology Studier (STS), Kønsforskning, Kritiske Handikapstudier, Litteratur og Videnskabsstudier så vel som Feministiske Posthumanismer, herunder Feministiske Medieteori, Affektteori og Feministisk Materialisme.

Vi er post-disciplinært optagede af at formidle vores resultater på tværs af humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner og i mødet med medicinske, naturvidenskabelige og teknologiske discipliner. Og når vi historiserer, de- og rekonstruerer videnskabens kulturer og affekter, arbejder vi med en bred række af forskningsobjekter, fx romaer, film, populærkultur, science fiction, lyd, kunst, udstillinger, policies, historiske arkiver, interviews, observationsstudier og meget mere.

 

Se også

Sidst opdateret: 28.11.2022