Skip to main content
DA / EN
Læs mere om gruppen

Antropocæn Æstetik

Vores nuværende epoke kaldes antropocæn – menneskets epoke. Årsagen er, at menneskeheden er blevet en geofysisk kraft -  i stand til at forandre planetens klimatiske system med potentielt frygtelige konsekvenser til følge. Epoken er karakteriseret ved et paradoks: På trods af sin planetomkalfatrende kraft betragtes mennesket også som impotent over for de udviklinger og kræfter, det selv har sat i gang. Man siger derfor, at jordens historie er i gang med at slå tilbage mod menneskets historie og de-centrere mennesket. Forskningsgruppen undersøger det antropocænes historiske rødder og dets nutidige udfordringer i forhold til klimaforandringer og bæredygtighed. Hvad er det antropocænes æstetik, når forholdet mellem menneske og natur opfattes radikalt anderledes end tidligere, og de menneskelige skalaer suppleres med geologiske? Hvilke kulturelle praksisser forårsager og karakteriserer det antropocæne, og hvad bør vi adfærdsmæssigt gøre for at bremse den foruroligende udvikling? Hvordan medialiseres det antropocæne i massemedier og i uddannelsessystemer?

Medlemmer

Sidst opdateret: 15.02.2024