Uddannelse

Følgende ingeniøruddannelser tilbydes på institut for Kemi-, Bio- & Miljøteknologi;

Civilingeniør
Kemi- og Bioteknologi  - Bachelor
Civilingeniør Kemi - Kandidat
Civilingeniør i Miljøteknologi - KandidatDiplomingeniør
Kemi og Bioteknologi

Læs også om vores engelsksprogede uddannelser ved at klikke på English i menuen øverst oppe i skærmbilledet.