Råd, nævn og udvalg

skyfish

Råd, nævn og udvalg

Arbejdsmiljøudvalg

Arbejdsmiljøgruppen for Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi

Arbejdslederrepræsentant:
Institutleder Jens Ejbye Schmidt

Arbejdsmiljørepræsentant:
Laborant Hanne Vestergaard Hemmingsen
Adjunkt Rime Bahij El-Houri 

Find beredskabsplanen for Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi her

Arbejdsmiljøudvalget på Det Tekniske Fakultet har følgende medlemmer:

Institutråd

Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi, herunder:

  • Instituttets faglige udviklingsarbejde og strategi på forskning, uddannelse og videnudveksling
  • Instituttets bidrag til fakultetets strategi- og udviklingsarbejde
  • Instituttets organisering i relation til forskning og fakultetets uddannelser
  • Instituttets kvalitetssikring
  • Økonomi og budget, herunder eksterne midler m.m. 
  • Ansættelsespolitik i relation til forskning og fakultetets uddannelser
  • Fysiske og sociale rammer for medarbejdere og studerende
  • Studentermiljø og -trivsel
  • Ledelsesbeslutninger

 
Medlemmer af KBM's institutråd pr. 1. januar 2017:

Valggruppe I 

Formand: Institutleder Jens Ejbye Schmidt jesc@kbm.sdu.dk

Næstformand: Shuang Ma Andersen mashu@kbm.sdu.dk
Henrik Karring hka@kbm.sdu.dk
Morten Østergaard Andersen moan@kbm.sdu.dk 

Valggruppe II 

Christina Buch Sahner cbs@kbm.sdu.dk

Mette Kornelia Hansen meped@kbm.sdu.dk

Rikke Klindt Muller rikm@kbm.sdu.dk

Valggruppe III 

Mathilde Snijder masni17@student.sdu.dk

Emil de Bekker Steffensen emste17@student.sdu.dk
Mikkel Kristensen mikkk18@student.sdu.dk

Suppleant Valggruppe I:

Knud Villy Christensen kvc@kbm.sdu.dk
Kasper Dalgas Rasmussen kdr@kbm.sdu.dk

Suppleant Valggruppe II: 

 Hanne V. Hemmingsen hvh@kbm.sdu.dk
Suppleant Valggruppe III:


Uddannelsesudvalg

Det er uddannelsesudvalgenes opgave at fungere som et samlende forum for uddannelsesudviklingen blandt andet ved at inddrage de relevante faglige miljøer.

Det er uddannelsesudvalgenes opgave at fungere som samlende forum for uddannelsesudvikling for den konkrete uddannelse. Udvalgene forventes at være initiativtagende i forbindelse med aktiviteter, der sikrer, at den udbudte uddannelse til stadighed udvikles så den er på højde med udviklingen inden for fagområdet.

 Uddannelsesudvalgene på KBM

Uddannelsesudvalg for Kemi- & Bioteknologi

Uddannelsesudvalg for Miljøteknologi:

Læs mere om uddannelsesudvalgenes opgave

 

 

 

Find fakultetes andre råd, nævn og udvalg

her