Skip to main content

Tiltrædelser 2016-2017

2017

November:

Jørn Brøndal:
Professor (hidtil ansat som lektor)               

Oktober:

Julian Lamberty:
Postdoc, Historie (2 år)                                    

September:

Christian Thomsen
Videnskabelig assistent, Marinarkæologi(1 år)
Mai Hostrup Brunse
Videnskabelig assistent (4 mdr.)
Kasper Grotle Rasmussen:
Lektor i amerikansk historie (hidtil ansat som adjunkt)
Kristoffer L. Nielbo:
Lektor E- Science
Martin Ledstrup:
Postdoc, Mellemøststudier (2 år)
Ahmed Zalaf:
Ph.d Stipendiat, Mellemøststudier (3 år)
Benjamin Weber Pedersen:
Ph.d Stipendiat,Religionsstudier (3 år)
Jeanne Søberg Jørgensen:
Ph.d Stipendiat, Historie(3 år)                                           
Sarah Louise Madsen
Ph.d Stipendiat, Mellemøststudier (3 år)
Rosa Maria Rodriguez Porto:
Adjunkt, DIAS CML(4 år)
Marek T. Kretschmer:
Gæsteprofessor, CML (1/2 år)
Vibeke Kaiser-Hansen
Ekstern Ph.d,Stipendiat,Historie (3 år)
Kim Warren
Fulbright professor, Amerikanske Studier (1år)

August:

Annabelle Bõtcher
Professor on "Cultural Negotiation Processes by Muslim Migrant Patients in
Clinical Settings in Denmark", Mellemøststudier(2 år)
M. H. Ilias
Gæsteprofessor ved Mellemøststudier (1 år)
Kim Warren
Fullbright professor, Amerikanske studier (1 år)

Juli:

Heidi Vad Jønsson:
Lektor i velfærdshistorie (hidtil ansat som adjunkt i velfærdshistorie)
Rasmus Glenthøj:
Lektor i nyere tids historie (1500-1900) (hidtil ansat som adjunkt)

Juni:

Vivi Damgaard:
Institutsekretær                                                                                           
Patrick Fessenbecker:
Postdoc på projektet Uses of Literature (1 1/2 år)

April:

Bryan Yazell:
Postdoc på projektet Uses of Literature (1 1/2 år)                                   

Februar:

Maiken Bundgaard Hansen:
Videnskabelig assistent på Centre for Medieval Literature (1/2 år)

Irene GarcíaSalvo:
Postdoc (Marie Curie) på Centre for Medieval Literature (2 år)

2016

 September:

Anne Hagen Berg:
Ph.d.-stipendiat finansieret af ordinære midler.
Projekttitel: Udryddelse af (u)farlige børnesygdomme. Folkesundhedspolitik 1980-2000
Vejleder: Klaus Petersen

Réka Forrai:
Lektor i græsk og latinsk middelalderlitteratur på Centre for Medieval Literature (hidtil ansat som postdoc)

Valdemar Hedelykke Grambye:
Ph.d.-stipendiat finansieret via bevillingen til Voresmuseum.
Projekttitel: Antikvarernes netværk og verdensbillede 1650-1750 - private samlinger mellem mikrokosmos og hybridernes fald.
Vejleder: Lars Bisgaard

Dale Kedwards:
Postdoc (2år) i middelalderlitteratur på Centre for Medieval Literature(2 år)

Aske Hennelund Nielsen:
Ph.d.-stipendiat finansieret af ordinære midler.
Projekttitel: Dansk atomkultur - Dansk opfattelse af atomenergi fra 1945 til 1963
Vejleder: Casper Sylvest

Claudia Læssøe Pedersen:
Ph.d.-studerende ansat på Forsvarsakademiet, hvor hun opholder sig med sin forskning.
Vejleder: Dietrich Jung

Jane Hjarl Petersen:
Lektor iklassisk arkæologi (hidtil ansat som adjunkt i klassisk arkæologi)

August:

Henry Bainton:
Postdoc (2 år) på Centre for Medieval Literature

Katrine Frøkjær Baunvig:
Lektor i religionsstudier

Annabelle Böttcher:
Professor i mellemøststudier (gæsteprofessor i perioden 15. august 2016 til 31. juli 2017)

Kasper Haunstrup Madsen:
Ph.d.-stipendiatfinansieret via bevillingen til Vores museum.
Projekttitel: Mellem centrum og periferi: Den folkelige bevægelses påvirkning på de kulturhistoriske lokalmuseer i perioden fra 1850-1950.
Vejleder: Lars Bisgaard

Niels Reeh:
Lektor i religionsstudier

Februar:

Jeppe Nevers:
Professor mso (hidtil ansat som lektor)