Undervisning

Undervisningen er en højt prioriteret del af de videnskabelige medarbejderes aktivitet. Instituttet driver en række uddannelser, der er knyttet til fagmiljøerne. Derudover underviser instituttets medarbejdere på en bred vifte af uddannelser fordelt på flere fakulteter på SDU. Det er ambitionen i vores undervisningsaktiviteter, at vi leverer høj faglig kvalitet med fokus på rettidig gennemførelse. Undervisningen er forskningsbaseret, og det er et kendetegn ved instituttets undervisning, at der er en høj grad af fastlærerdækning.

Uddannelserne ses som et centralt og kollektivt ansvar for instituttets medarbejdere, og udviklingen af tidssvarende undervisningskompetencer opfattes som en væsentlig opgave for instituttets medarbejdere. Det prioriteres højt at inddrage de studerende i undervisningen på forskellige måder lige fra aktiv deltagelse til projektorienterede forløb med studieture, samarbejder med museer, alternative eksamensformer, mundtlige oplæg/fremlæggelser og praktikophold.

Institut for Historie prioriterer arbejdet i studienævnene højt, herunder at videreudvikle og evaluere sine uddannelser. Instituttet ønsker, når dette er relevant, at etablere nye uddannelser og ser dette som en væsentlig fælles opgave. Som en betydningsfuld del af sine uddannelsesrelaterede aktiviteter arbejder Institut for Histories studiemiljøer tæt sammen med sine aftagerpaneler og opfatter disse og sine alumneforeninger som vigtige instanser for videreudvikling af aktive studie- og fagmiljøer. Ligeledes ses disse aktiviteter som en bestræbelse på at etablere de bedst mulige forudsætninger for kontakt til potentielle arbejdsgivere for vores kandidater. Uddannelserne rummer karrierefremmende tiltag og forskellige former for brobygning til arbejdsmarkedet. Konkret vil instituttet i de kommende år udvide de studerendes kompetenceområder bl.a. inden for det digitale område og styrke vores samarbejde med potentielle aftagere.

Institut for Historie er præget af en betydelig faglig variation, og instituttet støtter initiativer og projekter, der bringer dets medarbejdere sammen om forskning og undervisning, som tager afsæt i og udbygger denne flerfaglighed. Instituttets uddannelsesråd søger løbende at finde måder, hvorpå denne ambition kan realiseres, ligesom instituttets forsknings- og uddannelsesråd regelmæssigt mødes for at diskutere mulige synergier på tværs af fag, institutter og fakulteter.

Det er desuden instituttets strategi, at flerfagligheden og de forskellige teoretiske og metodiske styrker, som instituttet besidder, anvendes i videreudviklingen af instituttets forskeruddannelsesprogram. Det prioriteres således højt, at ph.d.-studerende tidligt integreres i miljøet og oplever instituttet som et sted, hvor der eksperimenteres med projekter og ideer. Forskeruddannelsen ved instituttet indgår i et tæt samarbejde med såvel fakultetets forskerskole som forskeruddannelsesprogrammer ved andre danske og udenlandske universiteter. Instituttet har som mål i de kommende år at styrke den internationale dimension af forskeruddannelsen samt at fastholde og udvikle det tætte samarbejde med aftagerinstitutioner (fx. museer og arkiver) om samfinansierede ph.d.-forløb.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies