Forskning

Det er Institut for Histories kerneambition at støtte fri, fremragende og nytænkende forskning ved at give frugtbare rammer til udviklingen af nye forskningsideer og -samarbejder, der fører til fremragende publikationer på internationalt niveau, internationale og nationale forskningsansøgninger mhp. eksterne bevillinger og nye center- og netværksdannelser. Instituttet har en stærk publikationsratio og en solid historik for hjemtagning af eksterne midler. Vi ønsker at fastholde og videreudvikle begge dele.

Hvad angår hjemtagning af eksterne midler er det vores konkrete målsætning at indsende stærke ansøgninger til nationale og internationale bevillingsmyndigheder hvert år, og i forhold til meget store projekter er det instituttets ambition at kunne indsende en stærk konkurrencedygtig ansøgning hvert 2. eller 3. år. For at nå dette mål er det vigtigt, at instituttets medarbejdere er motiverede og ambitiøse, og at der sker en løbende udvikling af organisationens kollektive strukturer. Vi deler således den opfattelse, at et godt og åbent forsknings- og arbejdsmiljø præget af forskellige menneskers bidrag er af afgørende betydning for fortsat udvikling af relevante, gennemtænkte og konkurrencedygtige projekter.

Instituttet støtter således både kortsigtede og langsigtede, individuelle og kollektive forskningsprojekter, større satsninger, internationale og nationale faglige netværk samt mere kortvarige initiativer. Der lægges stor vægt på vigtigheden af at have levende, internationale og samarbejdende forskningsmiljøer, ligesom udviklingen af nye forskningsinitiativer vægtes højt. Instituttet har et forskningsudvalg, hvori center- og forskningsprogramledere i samarbejde med institutlederen løbende afsøger mulighederne for samarbejder og nye initiativer.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies