Skip to main content

Links

Nationale forskningsinstitutioner:
Nationalt Center for Miljø og Energi 
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) 
Fund og Fortidsminder
Dansk Folkemindesamling

Danske forvaltninger (med berøring til landskabshistorie):
NaturErhvervsstyrelsen
Miljø- og Fødevareministeriet
Kulturministeriet
Geodatastyrelsen (ejendomsregistrering og søkortlægning)
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Naturstyrelsen 
Slots- og Kulturstyrelsen (tidl. Kulturarvsstyrelsen) 
Spor i Landskabet

Hjemmesider med kortinformation:
Kortforsyningen
Geofyn

Natur- og plandata (Efter amternes nedlæggelse pr. 31-12-2006 er de samlet på følgende sider):
Danmarks Miljøportal
med et direkte link til siderne med Arealinformation - OBS: forudsætter Microsoft Silverlight, som kun kan installeres på visse browsere, f.eks. Explorer
For de fynske kommuner se linket til Geofyn

Danske landskabsprojekter:
Center for Landdistriktsforskning (SDU)
Naturrådet (den gamle hjemmeside)
Foranderlige Landskaber

Historiske-kartografiske netværk:
HisKIS-netværket - Historisk Kartografisk InformationsSystem

Hjælpemidler:
Danmarksadresser
Retsinformation (gældende love)
LandbrugsInfo
Adkomstregistrering 1513-1550

Organisationer, Selskaber m.m.:
Landbohistorisk Selskab
Dansk Vejhistorisk Selskab
Dansk Center for Byhistorie
Historisk Samfund for Sønderjylland
Historisk Samfund for Fyn
Kildeskriftselskabet
Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)

Internationale samarbejdspartnere og andet:
The Permanent European Conference on the Study of rural Landscape
Alterra - miljøforskningsinstitution i Holland
Old Maps online
Historische Geographie - Universität Bonn
ARKUM - Arbeitskreis für historische Kulturlandschaftsforschung in Mitteleuropa

Sidst opdateret: 16.08.2016