Skip to main content

Fotosamling

Værdifuld fotosamling overdraget til centret

Pr. 1. marts 2008 har Kartografisk Dokumentationscenter fået overdraget en værdifuld fotosamling. Det er tidligere medarbejder ved Fyns Amt, Jørn Munk Andersen, som har formidlet, at den store samling af landskabsfotos taget fra 1967-2004 fremover vil finde sin plads på Kartografisk Dokumentationscenter. I sig selv betyder det, at samlingen er historisk, og derudover udmærker den sig at være kronologisk præcis og topografisk ordnet, således at man kan gå ind via kortblade og finde motiver fra et bestemt område. Jørn Munk Andersen arbejdede med landskabsværdier og fortidsminder i hele amtet, og da der ingen myndighed findes længere, som har disse arbejdsområder, er det naturligt at overdrage samlingen til centret, der jo forsker i landskabets historie i hele det fynske område (og mere til).