Skip to main content

DigDAG-projektet starter

KDC er med i projekt, der er tildelt bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Kartografisk Dokumentationscenter under IHKS indgår i DigDAG-projektet, som har fået bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen under puljen Forskningens Infrastruktur. Det kryptiske navn er et akronym for Digitalisering af Danmarks Administrative Geografi og tager sit udgangspunkt i bogværket fra 1984 Karl-Erik Frandsen (red.) Atlas over Danmarks administrative inddeling. Hvor dette værk består af bestemte tidssnit fra 1660 og frem, vil det nye projekt forsøge at opfange ændringer i de administrative grænser år for år og samtidig udvide antallet af administrative forvaltningsgrænser. Udover velkendte temaer som kommuner, amter, herreder vil en række nye temaer blive dækket, f.eks. skovdistrikter, jordemoderdistrikter, alt i alt 61 forskellige temaer, der siden 1660 har haft betydning i forvaltningen af det danske rige.

Projektgruppen består af i alt 7 forskellige forskningsinstitutioner med Statens Arkiver som tovholder. Det skal ses i lyset af at arkivvæsenet har et særligt behov for at etablere et geografisk betinget søgesystem, således at man ved et klik på et kort kan få oplyst, hvilke jurisdiktioner en given ejendom over tid har hørt under og dernæst søge efter arkivalier tilhørende denne myndighed. Andre institutioner er Københavns Universitet (med 3 forsk. institutter), Kort- & Matrikelstyrelsen, Nationalmuseet, Det kongelige Bibliotek og Kulturarvsstyrelsen. Hver institution har sit datamateriale og sin ekspertise at byde på.

KDC’s særlige arbejdsfelt bliver bl.a. at dække Sønderjylland, som traditionelt udelades af landsdækkende historiske værker, fordi forvaltningen har været for kompleks. Til formålet ansættes en videnskabelig assistent, der starter 1. juni, og centerleder Per Grau Møller arbejder også med på projektet.