Skip to main content

GIS

Som led i arbejdet med kort og kulturlandskab har centret også taget den nye IT-teknologi i anvendelse på området, nemlig Geografiske InformationsSystemer (GIS). Det finder sted både i undervisning, forskning og det forvaltningsorienterede projektarbejde.

Kortdata:
Da mange af de historiske kort ikke findes i digital form, har centret selv stået for digitalisering (vektorisering) af kort for en del områder. Det drejer sig om original-I kortene fra omkring 1800, som rummer et væld af informationer om udnyttelsen af landskabet på daværende tidspunkt.
Se fra hvilke områder, der findes sådanne digitale kort.

GIS-programmer
:
Kartografisk Dokumentationscenter har brugt flere forskellige programmer i håndteringen af digitale kortdata, men satser fremover på at bruge freewaren QGIS.


Her vises eksempler på digitale kort fra Nordfyn (omkring Søndersø), der viser de vektoriserede original-I kort:

  • Nordfyn-landskab.pdf – Landskabets udseende omkring 1800 (med arealanvendelse og bebyggelse samt veje og stier)
  • BonitetFyn.pdf – Et tematisk kort med boniteringen til 1844-matriklen (på en skala fra 1-24) - det viser jordens potentielle dyrkningsevne på dette tidspunkt

Sidst opdateret: 16.08.2016