Skip to main content

Forskning

Landskabshistorie og bebyggelseshistorie er centrale emner for grundforskningen i tilknytning til Kartografisk Samling. Kort spiller her en væsentlig rolle til at løse de spørgsmål, som på forskningsmæssigt grundlag stilles op, ligesom GIS er et nyttigt arbejdsredskab. I praksis har forskningen væsentligst koncentreret sig om det åbne land og landbrugshistorie. Se under de ansattes biografier for nærmere oplysninger om forskningen og publikationer.

I perioden 1997-2001 var det daværende Kartografisk Dokumentationscenter hjemsted for ledelsen af det store forskningsprojekt Foranderlige Landskaber - et åbent forskningscenter finansieret af det Strategiske MiljøforskningsProgram.

I perioden 2003-04 husede det daværende Kartografisk Dokumentationscenter metodeudviklingsprojektet Digitalt Atlas over Kulturmiljøer i Danmark, som havde ekstern finansiering fra Statens Humanistiske Forskningsråd og afvikledes sammen med en samarbejdsaftale med Vejle Amt. Projektet har siden givet afsæt til flere samarbejdsaftaler med andre amter.

Der har også fundet anvendelsesorienteret forskning sted i forbindelse med forskellige projekter.

Sidst opdateret: 16.08.2016