Skip to main content

Ph.d.-forsvar og doktordisputatsforsvar

2021:

 17. november Sofie Pedersen:
Gør som os! En undersøgelse af, hvordan rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund fortolker 'god integration' og sig selv gennem livsfortællinger i statssanktionerede  kampagner
 10. september Nils Valdersdorf  Jensen:
Moral på grænsen. Smugleri og stat i Det sydfynske Øhav, 1850-2000
 29. juni  Jacob Knage Rasmussen:
Hvem troede de jeg var? Når tidligere børnehjemsbørn læser deres journal - konflikter, håndteringsstrategier og potentialer
 24. juni Chiara D'Agostini:
Mapping Empires. Re-appropriations of Ptolemys' s Geography from the 12th to the 15th century
 19. april Rasmus Vangshardt:
The Theatrum Mundi of Celebration.  Pedro Calderón de la Barca and the World Theatre as Aesthetic Theodicy
5. marts Line Mex-Jørgensen:
The Egyptian Revolution. Imaginaries of the good life during the 18 days of revolution at Tahrir Square in 2011
      


2020:

 27. november Vibeke Kaiser-Hansen:
Blomstring og nedgangstid - jøderne i Fredericia, Randers og Aalborg ca. 1800-1900
 20. november Ahmed Mohamad Abou El Zalaf:
The Muslim Brotherhood and State Repression: The Rise of Clandestinity and Militancy in an Islamist Organization
 29. oktober Rejhan Bosnjak:
Det danske mindretals selvforståelse 1980-2017: Mellem tradition og nybrud.
 26. maj Anne Hagen Berg:
Børnesygdommens politik.
Mæslinger, fåresyge og røde hunde og indførslen af MFR-vaccination i Danmark 1987.

 25. maj Gry Hvass Pedersen:
Modernity, Islamic Tradition and Higher Education.
Visions of Modern Muslim Selfhoods among Contemporary Students at Islamic Universities in Asia.

 25. maj Kasper Thissenius Haunstrup Rathjen:
Det folkelige museum. Mellem oplysning og oplevelse.
 1. maj
Aske Hennelund Nielsen:
 20. april
 Valdemar Hedelykke Grambye:
 21. februar Julie Andersen: 
""Vi har saftsusme haft mange gode ferier i Tyskland. "Danske turister i Vesttyskland 1949-1970"
4. februar               Cecilie Bjerre:
"Når Staten gør sig til Far og Mor. Børneværnets anbringelser af børn i Danmark, 1905-1975"                                                                                                   


2019:

5. december  Tine Kondrup:
"Repræsentation og mindestrategier hos den danske adel, 1400-1537" 
13. september  Asger Nørlund Christensen:
”Maritime kontakter imellem den danske konges riger og Nederlandene i den tidlige moderne periode”
5. April   Martin Hvidt:
DoktordisputatsforsvarSocial and Economic Development in the Contemporary Arab Gulf States".
 29. marts Jesper Lundsby Skov:
”Frihed og ret: En begrebshistorisk analyse af forholdet mellem forfatning og frihedsrettigheder ca. 1840-1953”
31. januar Stine Grønbæk Jensen:
”At åbne skuffen -  om tidligere børnehjemsbørns transformationer af selvet  og den sociale verden gennem erindringsarbejde”

2018:

8. november  Benjamin W. Pedersen:
”Universal Historiography –  A Study in the Origin, Nature and Development of  Ancient Universal History”  
 7. november Christian Etheridges:
”The Transmission and Reception of Science in Medieval  Scandinavia 1100-1525”
  
18. maj Merete Bo Thomsen:
Dansksindede i udvalgte sydslesvigske landdistrikter –  nationale praksisser 1919-1933
14. maj  Søren Nørby:
Når fjenden forsvinder. Det danske flyvevåbens omstilling fra  Berlinmurens fald 1989 til krigen over Libyen 2011
2. februar Morten Pedersen:
Doktordisputatsforsvar: When China awakens...Dansk multinational virksomhed i Asien før Anden Verdenskrig
11. januar  Steffen Hope:
Constructing institutional identity through the cult of royal saints, c. 1050-c. 1200

2017:

14. november Jens-Christian Hansen:
Koncentrationslejren Husum-Schwesing: Studier af en udelejrs fangesamfund, juridiske konsekvenser og sene erindringskultur   
10. november  Margit Bech Vilstrup:
Kampen om arbejderne- Arbejderbegrebets politiske historie 1750-2017 
20. september Julian Lamberty:
Universitetet og konkurrencestaten: Et studie af Syddansk Universitet 1990-2016 
18. september Nynne-Cecilie Kelager Schmidt:
Tryghed [ꞌtrög he′ð] subst. -en - begrebet, der sejrede ad helvede til … godt!
24. marts Daniel Henschen:
Kaldets verden. En historie om missionsbevægelsen i Danmark fra 1890 til 1950 
17. januar  Rasmus Sinding Søndergaard: 
The Institutionalization of Human Rights: Congress, Reagan, and U.S. Foreign Policy
12. januar  Kristina Krake:
Skandinavien i ekstremernes tidsalder - Systemkritik og domokratiforsvar i mellemkrigstiden 1919-1939 

 2016: 

1. december Maja Gildin Zuckerman:
Broadening Home: The Emergence of Danish Zionism and its Topological Expansion of Danish Jewishness, 1897-1914
3. juni Karna Kjeldsen:
Kristendom i folkeskolens religionsfag - politiske og faglige diskussioner, repræsentation og didaktisering
1. juni Mai Hostrup Brunse:
Are Sisters Doing It For Themselves. Kvinder og politik i Danmark efter 1945
15. april René Schrøder Christensen:
Odense Staalskibsværft 1918-2012 - Et teknologisk førende værft nationalt og internationalt?
29. januar Martin Ledstrup:
Oscillations of Nationhood: A Sociology of In-betweenness in the United Arab Emirates
26. januar Jesper Hansen:
Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde – et bebyggelseshistorisk regionalstudie
8. januar Claudia Wittig:
Instructing and Constructing Nobility: Moral-Didactic Poetry in twelfth- and thirteenth-century Germany and England

 

Sidst opdateret: 12.11.2021