Ph.d.-forsvar og doktordisputatsforsvar

2019:

13. september  Asger Nørlund Christensen:
”Maritime kontakter imellem den danske konges riger og Nederlandene i den tidlige moderne periode”
5. April   Martin Hvidt:
DoktordisputatsforsvarSocial and Economic Development in the Contemporary Arab Gulf States".
 29. marts Jesper Lundsby Skov:
”Frihed og ret: En begrebshistorisk analyse af forholdet mellem forfatning og frihedsrettigheder ca. 1840-1953”
31. januar Stine Grønbæk Jensen:
”At åbne skuffen -  om tidligere børnehjemsbørns transformationer af selvet  og den sociale verden gennem erindringsarbejde”

2018:

8. november  Benjamin W. Pedersen:
”Universal Historiography –  A Study in the Origin, Nature and Development of  Ancient Universal History”  
 7. november Christian Etheridges:
”The Transmission and Reception of Science in Medieval  Scandinavia 1100-1525”
  
18. maj Merete Bo Thomsen:
Dansksindede i udvalgte sydslesvigske landdistrikter –  nationale praksisser 1919-1933
14. maj  Søren Nørby:
Når fjenden forsvinder. Det danske flyvevåbens omstilling fra  Berlinmurens fald 1989 til krigen over Libyen 2011
2. februar Morten Pedersen:
Doktordisputatsforsvar: When China awakens...Dansk multinational virksomhed i Asien før Anden Verdenskrig
11. januar  Steffen Hope:
Constructing institutional identity through the cult of royal saints, c. 1050-c. 1200

2017:

14. november Jens-Christian Hansen:
Koncentrationslejren Husum-Schwesing: Studier af en udelejrs fangesamfund, juridiske konsekvenser og sene erindringskultur   
10. november  Margit Bech Vilstrup:
Kampen om arbejderne- Arbejderbegrebets politiske historie 1750-2017 
20. september Julian Lamberty:
Universitetet og konkurrencestaten: Et studie af Syddansk Universitet 1990-2016 
18. september Nynne-Cecilie Kelager Schmidt:
Tryghed [ꞌtrög he′ð] subst. -en - begrebet, der sejrede ad helvede til … godt!
24. marts Daniel Henschen:
Kaldets verden. En historie om missionsbevægelsen i Danmark fra 1890 til 1950 
17. januar  Rasmus Sinding Søndergaard: 
The Institutionalization of Human Rights: Congress, Reagan, and U.S. Foreign Policy
12. januar  Kristina Krake:
Skandinavien i ekstremernes tidsalder - Systemkritik og domokratiforsvar i mellemkrigstiden 1919-1939 

 2016: 

1. december Maja Gildin Zuckerman:
Broadening Home: The Emergence of Danish Zionism and its Topological Expansion of Danish Jewishness, 1897-1914
3. juni Karna Kjeldsen:
Kristendom i folkeskolens religionsfag - politiske og faglige diskussioner, repræsentation og didaktisering
1. juni Mai Hostrup Brunse:
Are Sisters Doing It For Themselves. Kvinder og politik i Danmark efter 1945
15. april René Schrøder Christensen:
Odense Staalskibsværft 1918-2012 - Et teknologisk førende værft nationalt og internationalt?
29. januar Martin Ledstrup:
Oscillations of Nationhood: A Sociology of In-betweenness in the United Arab Emirates
26. januar Jesper Hansen:
Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde – et bebyggelseshistorisk regionalstudie
8. januar Claudia Wittig:
Instructing and Constructing Nobility: Moral-Didactic Poetry in twelfth- and thirteenth-century Germany and England

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies