Institutråd

Institutrådet er oprettet med henblik på at inddrage medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger på institutniveau og har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.

Institutrådets medlemmer

Martin Rheinheimer (Institutleder, formand)
Louise Nyholm Kallestrup (VIP, næstformand)
Jeppe Nevers (VIP)
Jørn Brøndal (VIP)
Laura Feldt (VIP)
Dietrich Jung (VIP)
Anne Magnussen (VIP observatør)
Maria Østerby Elleby (Ph.d. observatør)
Annette Grønbæk (TAP)
Helle Kildebæk Ravn (TAP)
Lene Vivi Petersen (TAP observatør)
Mathias Magnussen Thorsson (Studerende)
Nina Johansen (Studerende) 
René Mathiesen (Studerende) 

Institutrådets møder

Dagsorden og referat