Skip to main content

Institutråd

Institutrådet er oprettet med henblik på at inddrage medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger på institutniveau og har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.

Institutrådets medlemmer

Martin Rheinheimer (Institutleder, formand)
Heidi Vad Jønsson
Niels Reeh
Jørn Brøndal (VIP)
Lars Boje Mortensen
Dietrich Jung (VIP)
Anne Magnussen (VIP observatør)
Maria Østerby Elleby (Ph.d. observatør)
Annette Grønbæk (TAP)
Helle Kildebæk Ravn (TAP)
Lene Vivi Petersen (TAP )
Katja Lau Petersen (studerende)
Nina Johansen (studerende) 
Johanne Kristine Eriksen (studerende)

  

Institutrådets møder

Dagsorden og referat