Skip to main content

Institutråd

Institutrådet er oprettet med henblik på at inddrage medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger på institutniveau og har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.

Institutrådets medlemmer

Martin Rheinheimer (Institutleder, formand)
Heidi Vad Jønsson (næstformand) (VIP)
Niels Reeh (VIP)
Jørn Brøndal (VIP)
Lars Boje Mortensen (VIP)
Dietrich Jung (VIP)
Annette Grønbæk (TAP)
Helle Kildebæk Ravn (TAP)
Lene Vivi Petersen (TAP )
Katja Lau Petersen (studerende)
Nina Johansen (studerende) 
Johanne Kristine Eriksen (studerende)
Anne Magnussen (VIP observatør)
Mie Fredenslund (Ph.d. observatør) 

Institutrådets møder

Dagsorden og referat

Sidst opdateret: 08.04.2021