Skip to main content

Arbejdsmiljørelaterede hjemmesider

Arbejdstilsynet: www.at.dk

Beskæftigelsesministeriet: www.bm.dk 

Beredskabsstyrelsen: www.brs.dk 

Arbejdsskadestyrelsen: www.ask.dk 

Retsinformation: www.retsinfo.dk 

Arbejdsmiljørådet: www.amr.dk 

Statens Center for kompetance- og kvalitetsudvikling: www.sckk.dk

Dansk Center for undervisningsmiljø: www.dcum.dk

Branchearbejdsmiljøråd Finans/Offentlig Kontor & Administration: www.bar-foka.dk

Branchearbejdsmiljøråd Undervisning og Forskning: www.bar-u-f.dk

Arbejdsmiljøinstituttet: www.ami.dk

Arbejdsmiljørådets servicecenter (bl.a. om psyk. arbejdsmiljø): www.asc.amr.dk 

www.arbejdsmiljobutikken.dk

www.lab-link.dk 

www.hk.dk

www.aoffakta.dk

www.teknologiportalen.dk

www.indeklimaportalen.dk

www.tl.dk


Gode sundheds-, sygdomsråd og øvelser:

www.trygmedpc.dk
www.netpatient.dk
www.sundhed.dk
www.gigtforeningen.dk
www.museskade.dk
www.godarbejdslyst.dk
www.massagekompagniet.dk
www.videncenterforallergi.dk
www.proacademy.dk
www.xhale.dk
www.hope.dk

Sidst opdateret: 16.08.2021