Skip to main content

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøgruppen ved Institut for Historie

Sammensætning:
Arbejdsleder: Institutleder Martin Rheinheimer
Arbejdsmiljørepræsentant (valgt): Lektor Anders Bo Rasmussen
Sekretær for arbejdsmiljøgruppen: Annette Grønbæk


Opgaver:
Arbejdsmiljøgruppen arbejder for at sikre, at arbejdsmiljøforholdene er fuldt forsvarlige og tilser, at eventuelle problemer forebygges.

Arbejdsmiljøgruppen skal hvert tredje år gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) i samarbejde med hver enkelt medarbejder. Formålet er at få et overblik over eventuelle problemer og/eller forbedringer, der måtte være og prioritere, hvilke opgaver der skal løses. APV bruges således også til at fremme det fysisk og psykiske arbejdsmiljø ved instituttet.

Sidst opdateret: 14.11.2019