Religionsstudier

Religionsstudier på SDU er et humanistisk fag, der omfatter sammenlignende og historiske studier af de store, organiserede religioners historie og af alle væsentlige aspekter af religion i bredeste forstand i fortid og nutid – som fx nye og alternative religiøse bevægelser, religion i medier og populærkultur, religion i stat og skole, o.a. typer af religiøse forandringer i forskellige historiske epoker og samfundstyper. Religionsstudier benytter sig af en bred vifte af teoretiske og metodiske tilgange, fra historiske, filologiske, fænomenologiske og litterære tilgange, til kulturanalytiske, sociologiske og antropologiske.

 

Følgende forskere ansat ved Institut for Historie er tilknyttet hovedområdet Religionsstudier :

Navn Stilling  Mailadresse 
Aktor, Mikael Lektor aktor@sdu.dk
Christiansen, Johanne Louise Adjunkt jchr@sdu.dk
Feldt, Laura Lektor lfeldt@sdu.dk
Hammer, Olav Professor  ohammer@sdu.dk
Jensen, Tim Lektor t.jensen@sdu.dk
Reeh, Niels Lektor reeh@sdu.dk  
Rothstein, Mikael Lektor Rothstein@sdu.dk

 

Religionsguiden online

En redigeret version af "Religionsguiden - en vejviser til flygtninges og indvandreres religioner i Danmark"

Læs Religionsguiden