Skip to main content

Vibeke Kaiser-Hansen

Projektets formål er at undersøge forhold vedr. migration, integration og assimilering hos danske købstadsjøder ca. 1800-1900. Perioden rummer både disse jøders storheds- og nedgangstid. Nyere international forskning har påvist forskel på mønstre i jødisk liv i henholdsvis storbyer og mindre samfund, og den lægger op til yderligere undersøgelser af jødiske forhold uden for storbyer.

Jøderne var op til slutningen af 1800-tallet den største religiøse minoritet i Danmark. De fleste boede i København, men jødisk tilstedeværelse var også udbredt i provinsen indtil begyndelsen af 1900-tallet. På baggrund af undersøgelser af de jødiske menigheder i tre udvalgte byer søges overordnede spørgsmål om, hvor jøderne kom fra, og hvorfor de forsvandt, klarlagt. I forbindelse med disse spørgsmål søges mønstre vedr. jødernes migration, integration og assimilering afdækket. 

I denne sammenhæng er det også relevant med nærmere studier af erhvervsmønstre, disses rolle i forbindelse med kontakt til ikke-jøder, og de ændringer de måtte have gennemgået i perioden. Endelig søges bosætningsmønstre og det jødiske liv i de udvalgte byer samt udviklingen heri belyst. Jødisk historie krydser landegrænser, og der anlægges derfor et perspektiv, som ligeledes retter opmærksomheden mod danske købstadsjøders relationer til udlandet.

Kontakt Vibeke Kaiser-Hansen

Sidst opdateret: 08.11.2017