Skip to main content

Valdemar Hedelykke Grambye

Antikvarer og private samlere før 1750, herunder den kendte Ole Worm (1588-1654), skabte forudsætningerne for etableringen af de moderne, danske museer i 1800-tallet og den første forståelse for systematisering af samlinger og genstande. Delprojektets formål er at undersøge udvalgte danske samlere og antikvarers netværk, mæcenater og lærdomsforståelse for grundlæggende at forstå deres samlingsmæssige hensigter og ambitioner, deres formidlingspraksis, samt deres fælles selvforståelse. Ved at anlægge et transnationalt, netværksbaseret helhedsperspektiv på de danske private samlinger og deres udøvere mellem 1650-1750 søger projektet på innovativ vis at placere historien om antikvarismen, de danske antikvarer og de private samlinger inden for en international forskningsdiskussion om tidlig transnational museums- og samlingsvirksomhed i Europa. Det empiriske grundlag vil bestå af breve, dagbøger, accessions-, inventar- og samlingslister, præsteindberetninger, auktionskataloger, publikationer m.m. med et særligt fokus på kulturhistoriske genstande. Delprojektets indsigter perspektiveres i forhold til moderne museumsforsknings konstruerede dilemma imellem oplysning versus oplevelse og danner dermed en afgørende historisk klangbund for de formidlingsmæssige diskussioner i det kollektive forskningsprojekt, Vores Museum, som projektet er en del af.

 

Kontakt Valdemar Hedelykke Grambye

Sidst opdateret: 15.09.2016