Skip to main content

Tine Kondrup

Dette projekt sigter på at undersøge selviscenesættelse hos den danske adel via bl.a. messestiftelser, testamenter, segl og ligsten. Projektets udgangspunkt er tesen om, at adelen – såvel som alle andre i middelalderens samfund – ønskede at blive husket, samt at de brugte diverse tekstuelle og materielle medier til via selviscenesættelse at opnå ihukommelsen. Adelen havde i middelalderen mange funktioner, som ikke alle kunne komme lige meget til udtryk i iscenesættelsen, og en prioritering måtte nødvendigvis ske. Projektet er derfor et studie af, på hvilken måde adelen ønskede at blive husket, men dermed også af, hvordan de ønskede at blive set på i levende live, idet det levede liv og efterlivet ikke for middelalderens vedkommende kan adskilles. Analysens udgangspunkt vil være et kvantitativt studie af adelens ligsten, mens de øvrige kilder vil blive inddraget i kvalitative casestudier.

Projektets teoretiske fundament er Stephen Greenblatts definition af begrebet selviscenesættelse som ”magten til at skabe ens egen form”.

 

Kontakt Tine Kondrup

Sidst opdateret: 12.09.2016