Skip to main content

Mie Fredenslund

Ph.d.-projektet er en fortællingsanalytisk undersøgelse af dansk historiografi knyttet til og påvirket af nederlaget i 1864. Fortællingerne om nederlaget og ikke mindst læren af 1864 synes at spille en særlig rolle for dansk historieskrivning, hvor året ofte gøres til en form for nulpunkt og konsekvenserne af nederlaget til en nøgleforklaring til en række af den danske nationalstats karakteristika. Jeg vil undersøge, hvorfor og hvordan 1864 har opnået denne status i historiefaget.
Historiefagets kritiske gennembrud tidsfæstes almindeligvis til 1880erne, og det kritiske gennembruds mænd, der – med Kristian Erslev som frontfigur – blev uddannet inden for det nyligt specialiserede historiefag på 1870ernes Københavns Universitet, definerede ofte selv deres motivation for det historiske arbejde i relation til en undren over det, for dem at se, katastrofale politiske forløb op til 2. slesvigske krig i 1864. At det moderne historiefags ophavsfigurers selvforståelse i så høj grad er præget af krigsnederlaget, synes at have påvirket udviklingen og udformningen af dansk, især national, historieskrivning.

Ved hjælp fra en afklaring af, hvilke fortællinger om nederlaget, der bygges op og videreføres i dansk 1864-historigrafi fra nederlagsåret til i dag, vil jeg med ph.d.-projektet undersøge, hvorvidt og hvordan dansk historiografi og følgelig dansk national identitet (ikke) er blevet påvirket af 1864.  

Kontakt Mie Fredenslund

Sidst opdateret: 20.01.2020