Skip to main content

Maria Østerby Elleby

I 1693 fandt den sidste eksekverede bålstraf sted i Danmark. Annes Palles fra Falster blev dømt til bålet for at have udøvet maleficium – skadevoldende magi – samt for at have indgået i en pagt med djævlen. Anne Palles var 74 år.

Nedgangen i domme mod de trolddomsanklaget kunne spores allerede inden sagen mod Anne Palles, men hendes henrettelse er en af de hændelser, der markerer slutningen på en epoke præget af troen på djævlepagter og frygten for forgørelse.
I 1698 blev en lignende trolddomssag ført i Thisted, hvor alle anklagede blev frifundet, og hvor centraladministrationen efterfølgende udgav en bog, der advarede mod at føre sådanne sager fremover. Det var dog ikke før 1866, at trolddom som forbrydelse juridisk forsvandt ud af den danske lovgivning.

Mit projekt undersøger dekonstruktionen af trolddom som forbrydelse med fokus på Højesteret. Projektet ser på Højesteretsdommerne på aktørplan og på, hvilke forskelle, der gjorde, at sager, som førhen ville have resulteret i henrettelser, førte til frifindelse. Holdte man op med at tro på trolddom og muligheden for forgørelse? Selve lovgivningen forblev den samme indtil langt senere, så hvilke andre parametre ændrede sig, og gjorde frifindelserne mulige?

Ph.d.-projektet foregår i samarbejde mellem Sydvestjyske Museer og SDU. Projektets forskning og resultater skal indgå i udstillingen om trolddomsprocessernes ophør i det kommende Ribe Heksemuseum, med åbning i 2020.

Kontakt Maria Østerby Elleby

Sidst opdateret: 17.01.2019