Skip to main content

Kasper Haunstrup Madsen

Moderne danske museers vigtigste vækstperiode er 1850-1950, og de fleste museer ligger stadig uden for de store byer. Delprojektets formål er at undersøge udviklingen i formidlingsformer ud fra en tese om, at afvejninger af oplysning og oplevelse afhænger af geografisk placering. Var små lokalmuseer mere aktive end store bymuseer til at skabe netværk til andre lokale aktører og udvikle museumsformidling i forhold til fx højskoler og forsamlingshuse? Hvordan påvirkede dette netværk formidlingen af kulturarven? Det empiriske grundlag udgøres bl.a. af årsskrifter, organisationsforhold og interne arbejdspapirer ved Vendsyssel Historiske Museum, Museum Midtjylland, Møns Museum og Dansk Folkemuseum. Hermed sikres spredning ift. størrelse, alder og geografisk placering. Museernes tidlige institutionshistorie er ikke gennemgået med det sigte før, og delprojektet udgør dermed en afgørende historisk basis for det samlede projekts nutidige spor, især i forhold til den institutionelle analyse og de geografiske og kulturelle positioner i dilemmaerne mellem oplevelse og oplysning.

 

Kontakt Kasper Haunstrup Madsen

Sidst opdateret: 12.09.2016