Skip to main content

Julie Andersen

I projektet med titlen ”På ferie med kufferten fuld af (krigs)minder? Danske turister i Vesttyskland i årene 1950 – 1970” undersøges kulturmødet mellem danske turister og Vesttyskland samt landets befolkning i de to første årtier efter Anden Verdenskrig. Gennem interviews med tidsvidner og trykte kilder i form af brochurer, plakater og rejsehåndbøger er målet at undersøge, om minderne fra Anden Verdenskrig spillede en rolle i forhold til oplevelsen af Vesttyskland som feriedestination. Projektet har tre dele: Første del har fokus på turisternes oplevelse af Vesttyskland som feriedestination, anden del om incitamentet for valg af feriested, mens tredje del koncentrerer sig om, hvorledes den vesttyske regering markedsførte landet som feriedestination i den angivne periode. Gennem en analyse af danske turisters opfattelse af tyskere og Tyskland i 50’erne og 60’erne vil projektet bidrage til den overordnede forståelse af det dansk-tyske forhold i efterkrigstiden.

Kontakt Julie Andersen

Sidst opdateret: 12.09.2016