Skip to main content

Jeanne Søberg Jørgensen

Bønskrivelser til kongen (supplikker) var en fast del af enevældens politiske system, og kunne omhandle alt lige fra hjælp til forsørgelse, over klager f.eks. over en godsejers opførsel, og til strafnedsættelse for begåede forbrydelser. 
Dette projekt benytter sig af originale supplikker, skrevet af, eller på vegne af forbrydere i perioden 1699-1746, og søger at afdække, hvilken rolle følelser spillede i de strategier som førnævnte forbrydere anlagde for at opnå den kongelige nåde. Hvordan iscenesatte de sig selv og deres handlinger, og hvordan søgte de at bevæge kongen til at benåde dem? Og hvordan blev disse ansøgninger modtaget og behandlet af embedsmændene på deres vej til kongen? Var der følelsesmæssige strategier, som synes at være blevet modtaget bedre end andre, og hvad kan det fortælle os om fællesskabets følelsesmæssige normer i første halvdel af 1700-tallet?

 

Kontakt Jeanne Søberg Jørgensen

Sidst opdateret: 13.11.2017