Jacob Knage Rasmussen

Projektet tager sit udspring i en opmærksomhed på et misforhold mellem ordlyden i det bevarede offentlige arkivmateriale inden for socialforsorgen, med ordlyden i fortællingerne fra tidligere anbragte børnehjemsbørn og fængselsindsatte. Projektet har både en socialhistorisk og museal dimension. Projektet vil indsamle og sammenligne individuelle livsfortællinger fra tidligere anbragte og indsatte på børnehjem og i fængsler i perioden 1945-1980, med ”fortællingen” i journalerne (det officielle sagsmateriale) med henblik på, at undersøge og analysere forskelle og ligheder i individets og systemets sprogbrug og tematikker. På et musealt plan vil projektet undersøge betydningen af den enkeltes møde med sin journal og undersøge processen hvor samme gruppe får mulighed for at formidle deres historie til et bredt museumspublikum.

Kontakt Jacob Knage Rasmussen