Skip to main content

Cecilie Bjerre

Projektets sigte er at historisere logikkerne bag anbringelser af børn. Dette gøres ved at udforske praksisser i forbindelse med anbringelsessager af børn i Danmark i perioden 1905-1975. Denne vidtgående statsintervention er væsentlig at udforske, idet normerne for det gode familieliv er historisk foranderlige, hvilket kunne indikere, at anbringelser af børn også er det. Mens tidligere undersøgelser primært har fokuseret på lovgivning, familiepolitik eller anstalters historie, vil dette projekt have fokus på forståelser af barnets tarv i forbindelse med fjernelse af børn fra hjemmet. Projektet vil have fokus på forvaltningspraksisser og bidrager dermed til den eksisterende forskning med ny viden om historiske aktørers erfaringer i anbringelsessager – det være sig børn, forældre og socialarbejdere.

 

Kontakt Cecilie Bjerre

Sidst opdateret: 12.09.2016